<Ustawienia Bluetooth>

Określ ustawienia Bluetooth urządzenia.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Użyj Bluetooth>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości>  <Sieć>  <Ustawienia Bluetooth>
Określ, czy korzystać z połączenia Bluetooth.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Użyj Bluetooth>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Aby można było wybrać ustawienie <Włącz>, opcja <Równowaga dla połączeń sieciowych> musi być włączona w przypadku, gdy ustawienie <Niskie> zostało wybrane dla funkcji <Pobór Energii w Trybie Czuwania>. <Pobór Energii w Trybie Czuwania>

<Ustawienia beacon>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości>  <Sieć>  <Ustawienia Bluetooth>
Określ typ sygnału wysyłanego przez urządzenie. Sygnał jest używany podczas szukania drukarki z urządzenia przenośnego. Możesz wysłać sygnał dla Canon PRINT Business i sygnał dla AirPrint.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia beacon>
<Użyj beacon dla Canon PRINT Business>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Użyj Beacon dla AirPrint>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Ustaw nazwę urządzenia/Kod PIN>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości>  <Sieć>  <Ustawienia Bluetooth>
Skonfiguruj nazwę urządzenia używaną do połączeń Bluetooth, a także kod PIN służący do parowania z innymi urządzeniami.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustaw nazwę urządzenia/Kod PIN>
<Nazwa Urządzenia>: Wprowadź nazwę urządzenia
<Kod PIN>: <Aut.>, <Niest.>
Nie
Tak
Tak
Nie
A
Settings/Registration Basic Information

<Przerwa w połączeniu>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości>  <Sieć>  <Ustawienia Bluetooth>
Określ limit czasu parowania w przypadku wykrycia urządzenia Bluetooth.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Przerwa w połączeniu>
0 = brak, 1 do 20 do 30 sekund
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Wyświetl Adres MAC>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości>  <Sieć>  <Ustawienia Bluetooth>
Wyświetla adres MAC urządzenia używany do połączeń Bluetooth.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Wyświetl Adres MAC>
Wyświetla adres MAC
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
-

<Połącz. z Inform. o urządzeniu>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości>  <Sieć>  <Ustawienia Bluetooth>
Wyświetla listę adresów MAC sparowanych urządzeń Bluetooth.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Połączono z Informacjami o urządzeniu>
Wyświetla informacje na temat podłączonego urządzenia Bluetooth
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
-
7W6K-0L8