Określanie ustawień skrzynki pocztowej

Możesz ustawić hasło i nazwę Skrzynki pocztowej oraz zmienić czas do automatycznego usuwania plików.
1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja).
2
Naciśnij <Ustawienia Funkcji>  <Zapisz pliki/Dostęp do plików>  <Ustawienia Skrytki Pocztowej>  <Ustaw/Zapisz skrytki pocztowe>.
3
Wybierz żądaną skrzynkę.
4
Określ niezbędne ustawienia, a następnie naciśnij <OK>.
(Elementy ukazane na ekranie mogą się różnić, w zależności od posiadanego modelu i opcji).
<Zapisz Nazwę Skr. Poczt.>
Wprowadź nazwę skrzynki.
<PIN>
Wprowadź hasło skrzynki. Wprowadź numer składający się maksymalnie z siedmiu cyfr i naciśnij <Potwierdź>, wprowadź to samo hasło i naciśnij <OK>.
Hasła składające się z samych zer nie są dozwolone.
Jeżeli zapomnisz hasło, nie ma możliwości odzyskania go. Nie zapomnij hasła!
<Czas do automatycz. usunięcia dokumentu>
Naciśnij na <->/<+>, aby zmienić czas do automatycznego usuwania zapisanych plików. Jeżeli ustawisz 0, pliki nie będą usuwane.
<Ust. URL Wysył.>
Powiadamia przez e-mail o lokalizacji (URL) skrzynki, w której zapisano pliki. To ustawienie jest szczególnie przydatne do sprawdzania zapisanych plików z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
<Zainicjuj>
Przywraca wartości domyślne wszystkich ustawień. Należy pamiętać, że nie można inicjować ustawień, jeżeli pliki zostały zapisane w skrzynce.
<Drukuj podczas zapisu ze sterownika drukarki>
Określ czy drukować plik, gdy jest on wysyłany z komputera i zapisywany w skrzynce.
<Czas do automatycz. usunięcia dokumentu> i <Drukuj podczas zapisu ze sterownika drukarki> mogą być jednocześnie określone dla wszystkich skrzynek. Patrz <Czas do automatycz. usunięcia dokumentu> oraz <Drukuj podcz. zapis. ze Sterownika Drukarki>.
7W6K-0E6