Problemy z aplikacją MEAP

Automatyczne pobieranie informacji o domenie i pobieranie informacji o usłudze nie są możliwe, kiedy ustawiona jest zapora systemu Windows Server.

Komunikacja z serwerem DNS* jest zablokowana przez zaporę.

Należy przestać blokować domyślny port 53.
*Serwer DNS zwykle komunikuje się za pomocą protokołu UDP przy użyciu portu 53, ale dane mogą być przetwarzane za pomocą protokołu TCP, jeśli przekraczają określony rozmiar.

Uwierzytelnienie użytkownika kończy się niepowodzeniem, kiedy ustawiona jest zapora systemu Windows Server.

Komunikacja przy użyciu uwierzytelniania serwera LDAP jest blokowana przez zaporę.

Należy przestać blokować port 389.
*Domyślnie komunikacja odbywa się za pośrednictwem protokołu TCP przy użyciu portu 389. Po zmianie portu należy wyłączyć blokowanie nowego portu.

Nie można zalogować się do usługi Active Directory.

Czy przed zainstalowaniem usługi Active Directory przeprowadzono rejestrację użytkownika?

Po zakończeniu instalacji konta są automatycznie generowane w folderze „Użytkownicy”, ale ponieważ nie ustawiono nazwy logowania użytkownika, nie jest możliwe zalogowanie się do usługi Active Directory uwierzytelniania użytkownika, ponieważ nie można pobrać informacji o użytkowniku, nawet jeśli zostanie wygenerowany klucz. Aby zmienić ustawienia, należy wykonać następujące operacje.
1
Uruchomić narzędzie zarządzania „Active Directory użytkownicy i komputery” w usłudze Active Directory.
2
Kliknąć prawym przyciskiem użytkownika zarejestrowanego przed zainstalowaniem usługi Active Directory.
3
Kliknąć [Właściwości] w menu podręcznym.
4
Kliknąć kartę [Konto], podać [Nazwa logowania użytkownika], a następnie kliknąć przycisk [OK].
5
Kliknąć prawym przyciskiem użytkownika, dla którego zostały zmienione ustawienia.
6
Kliknąć [Resetowanie hasła] w menu podręcznym.
7
Wprowadzić nowe hasło w oknie dialogowym [Resetowanie hasła] i kliknąć przycisk [OK].

Rozruch jest wolny.

Host, dla którego nie można wykonać rozpoznawania nazwy (adres, którego nie można zidentyfikować) jest ustawiony w rekordzie SRV pobranym za pomocą automatycznego pobierania domeny.
Serwer DNS ustawiony w urządzeniu nie jest wykrywany lub nie może komunikować się. Należy sprawdzić ustawienia i środowisko komunikacji.
Jeśli w urządzeniu jest ustawiony czas gotowości dla połączeń sieciowych, należy zmienić to ustawienie.
Ustawianie czasu oczekiwania na połączenie z siecią

Logowanie się jest wolne.

Sprawdzić, czy nazwa domeny określona w serwerze DNS może przeprowadzić rozpoznawanie nazwy (lub czy można zidentyfikować adres), a następnie dokonaj zmian w razie potrzeby.
Serwer DNS ustawiony w urządzeniu nie jest wykrywany lub nie może komunikować się. Należy sprawdzić ustawienia i środowisko komunikacji.
Wiele kontrolerów domeny zarządza określoną domeną. Logowanie może być wolne, ponieważ funkcja Uwierzytelnianie użytkownika wykonuje proces uwierzytelniania dla wszystkich kontrolerów domeny tak długo, aż logowanie powiedzie się. Sprawdzić kontroler domeny i zmienić ustawienia w razie konieczności.
7W6K-0WC