Rozwiązywanie problemów

Jeśli podczas korzystania z urządzenia wystąpi problem, należy zapoznać się z niniejszym rozdziałem przed skontaktowaniem się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.

Czego dotyczy problem?

Występuje zacięcie papieru/zablokowanie zszywek*

Procedury usuwania zacięć papieru i blokowania się zszywek* zostały opisane w Wprowadzenie (O urządzeniu).
* Dotyczy urządzeń z funkcją zszywek
7W6K-0W3