Zacięcia papieru w module wykańczania broszur

Potwierdzenie przed rozpoczęciem pracy
Jeśli na tacy broszur znajduje się papier, należy go usunąć.
1
Sprawdź, czy papier zakleszczył się w module wykańczającym.
Otwórz przednią pokrywę modułu wykańczania.
Podnieś wspornik papieru tacy wyprowadzającej tacy B.
Obróć zielone pokrętło, aby podawać zablokowany papier do tacy B.
Jeśli papier wychodzi z otworu wyjściowego tacy B, delikatnie wyciągnij papier w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
2
Sprawdź, czy papier zakleszczył się w module dostarczania.
Otwórz wylotową prowadnicę dostarczającą ().
Jeśli papier jest zakleszczony, delikatnie pociągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.
Podnieś pierwszą klapę ().
Jeśli papier jest zakleszczony, delikatnie pociągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.
Umieść pierwszą klapę () w pierwotnym położeniu.
Opuść wylotową prowadnicę dostarczającą ().
3
Obróć zielone pokrętło około 10 razy.
Jeśli pokrętło nie zostanie obrócone, zacięty papier może podrzeć się podczas wyciągania zespołu głowicy zszywającej.
4
Wysunąć moduł zszywania zeszytowego.
5
Otwórz przezroczystą prowadnicę () i sprawdź, czy nie ma tam zakleszczonego papieru.
Jeśli papier jest zakleszczony, delikatnie pociągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.
6
Zamknij przezroczystą prowadnicę.
7
Umieść zespół głowicy zszywającej w pierwotnym położeniu.
8
Zamknąć przednią pokrywę modułu wykańczania.
9
Otwórz pokrywę modułu bufora.
10
Sprawdź, czy papier jest zakleszczony.
Jeśli papier jest zakleszczony, delikatnie pociągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.
11
Zamknij pokrywę modułu bufora.
Należy w dalszym ciągu postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wznowić przerwaną operację lub kontynuować usuwanie zacięć papieru.
7W6K-027