Zacięcia papieru w urządzeniu wykańczającym

W niniejszym rozdziale opisano metodę usuwania zacięć papieru w module wykańczającym. Należy sprawdzić lokalizację zacięcia papieru na ekranie, a następnie postępować zgodnie ze wskazaną poniżej procedurą, aby usunąć papier.
Potwierdzenie przed rozpoczęciem pracy
Wyjąć cały papier załadowany na tacy.
Zamknij wszelkie otwarte pokrywy.
7W6K-025