Papier blokuje się w źródle papieru

Należy sprawdzić lokalizację zacięcia papieru na ekranie, a następnie postępować zgodnie z poniższą procedurą, aby usunąć papier.
Potwierdzenie przed rozpoczęciem pracy
Jeśli zainstalowana jest opcjonalna szuflada boczna, należy odsunąć ją od urządzenia.
Zamknij wszelkie otwarte pokrywy.

Usuwanie zacięć papieru w szufladzie na papier 1

1
Sprawdź, czy papier zakleszczył się w szufladzie na papier 1.
Otwórz szufladę na papier.
Jeśli papier jest zakleszczony, delikatnie pociągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.
Wsuń szufladę na papier aż usłyszysz kliknięcie.
Zamykając szufladę na papier należy uważać, aby nie przyciąć nią palców, gdyż może to spowodować ich obrażenia.
Należy w dalszym ciągu postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wznowić przerwaną operację lub kontynuować usuwanie zacięć papieru.

Usuwanie zacięć papieru w szufladzie na papier 2

1
Sprawdź, czy papier zakleszczył się w prawej górnej pokrywie szuflady na papier.
Otwórz prawą górną pokrywę szuflady na papier.
Jeśli papier jest zakleszczony, delikatnie pociągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.
2
Delikatnie zatrzaśnij prawą górną pokrywę szuflady na papier.
3
Sprawdź, czy papier zakleszczył się w szufladzie na papier.
Otwórz szufladę na papier.
Jeśli papier jest zakleszczony, delikatnie pociągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.
Wsuń szufladę na papier aż usłyszysz kliknięcie.
Zamykając szufladę na papier należy uważać, aby nie przyciąć nią palców, gdyż może to spowodować ich obrażenia.
Należy w dalszym ciągu postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wznowić przerwaną operację lub kontynuować usuwanie zacięć papieru.

Usuwanie zacięć papieru w szufladach na papier 3 i 4

Potwierdzenie przed rozpoczęciem pracy
Jeśli zainstalowana jest opcjonalna szuflada boczna, należy odsunąć ją od urządzenia.
1
Sprawdź, czy papier zakleszczył się w prawej górnej pokrywie lub prawej dolnej pokrywie szuflady na papier.
Otwórz prawą górną pokrywę i prawą dolną pokrywę szuflady na papier.
Jeżeli podłączony jest zespół kaset podających
Jeżeli podłączony jest zespół kaset podających o wysokiej pojemności
Jeśli papier jest zakleszczony, delikatnie pociągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.
Jeżeli podłączony jest zespół kaset podających
Jeżeli podłączony jest zespół kaset podających o wysokiej pojemności
2
Delikatnie zatrzaśnij prawą górną pokrywę i prawą dolną pokrywę szuflady na papier.
3
Sprawdź, czy papier zakleszczył się w szufladzie na papier.
Otwórz szufladę na papier.
Jeśli papier jest zakleszczony, delikatnie pociągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.
Jeżeli podłączony jest zespół kaset podających
Jeżeli podłączony jest zespół kaset podających o wysokiej pojemności
Wsuń szufladę na papier aż usłyszysz kliknięcie.
Zamykając szufladę na papier należy uważać, aby nie przyciąć nią palców, gdyż może to spowodować ich obrażenia.
Należy w dalszym ciągu postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wznowić przerwaną operację lub kontynuować usuwanie zacięć papieru.

Usuwanie zacięć papieru w module Paper Deck Unit

1
Naciśnij przycisk i odsuń Paper Deck Unit od jednostki głównej.
2
Sprawdź, czy papier zakleszczył się w bocznej części Paper Deck Unit.
Jeśli papier jest zakleszczony, delikatnie pociągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.
3
Sprawdź, czy papier zakleszczył się w bocznej części urządzenia.
Jeśli papier jest zakleszczony, delikatnie pociągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.
4
Podłącz Paper Deck Unit do urządzenia.
Upewnić się, że zasobnik na papier jest zamocowany do urządzenia.
Jeśli komunikat o zacięciu papieru nie jest już wyświetlany po podłączeniu zasobnika na papier, należy wznowić przerwaną operację lub kontynuować usuwanie zacięć papieru.
5
Naciśnij przycisk , aby otworzyć zasobnik na papier.
Otworzenie zasobnika na papier może nie być możliwe, jeśli urządzenie znajduje się w trybie uśpienia. Należy anulować tryb uśpienia przed otwarciem zasobnika na papier.
6
Sprawdź, czy papier jest zakleszczony.
Jeśli papier jest zakleszczony, delikatnie pociągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.
Należy sprawdzić dokładnie, ponieważ papier może być zacięty w lokalizacji, którą trudno dostrzec.
7
Delikatnie zamknąć zasobnik na papier.
Należy w dalszym ciągu postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wznowić przerwaną operację lub kontynuować usuwanie zacięć papieru.
7W6K-024