Zablokowanie zszywek w module wykańczania broszur

Potwierdzenie przed rozpoczęciem pracy
Jeśli na tacy broszur znajduje się papier, należy go usunąć.

Usuwanie zablokowanych zszywek w module zszywacza

1
Otwórz przednią pokrywę modułu wykańczania.
2
Wyciągnąć zasobnik ze zszywkami.
Przytrzymaj zielony uchwyt zasobnika na zszywki i wyciągnij go.
3
Usuń wszelkie zablokowane zszywki z zasobnika.
Podnieś uchwyt kasety na zszywki.
Usuń wszystkie zacięte zszywki i odsłonięte zszywki.
Umieść gałkę kasety na zszywki w jej pierwotnym położeniu.
4
Przytrzymaj zielony uchwyt zasobnika na zszywki i wsuń go do samego końca.
5
Zamknąć przednią pokrywę modułu wykańczania.
Moduł wykańczający może automatycznie wykonać zszywanie na sucho w celu ponownego ustawienia zszywek.

Usuwanie zablokowanych zszywek w module zszywania zeszytowego

1
Otwórz przednią pokrywę modułu wykańczania.
2
Wysunąć moduł zszywania zeszytowego.
3
Wyjmij (dwa) zasobniki na zszywki, pociągając dźwignię do siebie.
4
Usuń wszelkie zablokowane zszywki z zasobnika.
Opuść gałkę zasobnika na zszywki.
Usuń wszystkie zacięte zszywki i odsłonięte zszywki.
Umieść gałkę kasety na zszywki w jej pierwotnym położeniu.
5
Włóż (dwa) zasobniki na zszywki do zespołu głowicy zszywającej.
6
Delikatnie umieść zespół głowicy zszywającej w pierwotnym położeniu.
7
Zamknąć przednią pokrywę modułu wykańczania.
Po usunięciu zablokowanych zszywek należy dostosować położenie zszywek. <Repozycjonowanie zszywek głow. zszywają.>
7W6K-02C