Numeric Keypad

Om du monterar Numeric Keypad på maskinen kan du använda tangenter på tangentbordet i stället för vissa knappar på pekskärmen. Om du ska använda Röstnavigering måste du först montera Numeric Keypad på maskinen.

Hem-knapp

Tryck här för att visa <Hem>-skärmen där knappar för de grundläggande funktionerna är placerade. Med pekskärmen

Tangent för volyminställningar

Tryck här för att visa skärmbilden när du vill justera ljudvolymen för faxkommunikation eller ställa in larmljudsignaler när ett fel inträffar. Ställa in ljud

Röstnavigering-knapp

Tryck här för att starta eller avsluta Röstnavigering. Tangenten tänds när Röstnavigering används. Om du vill använda Röstnavigering måste du montera tillvalet Röststyrningssats eller Röstvägledningssats. Mer information om hur du använder maskinen med Röstnavigering finns i tillvalsguiden.

Sifferknappar ([0] till [9])

Tryck här för att skriva numeriska värden. Skriva tecken

Rensa-knapp

Tryck här för att rensa inmatade värden eller tecken.

Återställ-knapp

Tryck på knappen när du vill avbryta inställningarna och återställa tidigare inställningar.

Stopp-knapp

Avbryter ett sändjobb eller ett utskriftsjobb. Avbryta sänd-/utskriftsjobb

Start-knapp

Tryck här för att starta kopiering eller scanning av dokument.

Logga in/ut-knapp

Tryck på den här tangenten för att logga in när personlig autentisering krävs. När du slutat använda maskinen trycker du på knappen igen för att logga ut. Logga in på maskinen
7W93-02Y