Tillval

Du kan utöka enhetens funktioner genom att installera olika tillval.
Se Systemtillbehör för information om systemrelaterade tillbehör.

Tillgängliga alternativ

Hitta tillval enligt dina behov

Om du vill lägga till papperslådor

Fylla på en stor mängd papper i pappersmagasin

Om du vill använda funktioner som falsning och häftning, eller installera ytterligare ett utmatningsfack

Information om tillbehörsutrustning som du använder för falsning och häftning finns i Tillbehörsutrustning som stöder specifika funktioner.

Använda tangenter i stället för pekskärmsknappar

Om du vill använda autentiseringsfunktionen för att hantera användare efter avdelning

Om du vill använda ett stödverktyg när du stänger dokumentmataren

Om du vill göra plats för att placera original etc.

Utility Tray-B

Hantering av tillval

Stick aldrig in händerna i den del av facket där häftningen sker (vid valsarna), när du häftar med en efterbehandlare.
Lägg inte fingrarna eller händerna på efterbehandlaren när den är igång. Detta kan orsaka personskador eller skador på efterbehandlaren.
När du tar bort papper från efterbehandlarens fack får du inte lägga händerna på utmatningsfacket. Facken kan flyttas uppåt och händerna klämmas.
Facken i efterbehandlaren rör sig under kopiering eller utskrift. Du får inte lägga något under facken, eftersom de kan skadas.
Placera inga andra föremål än papper i efterbehandlarens fack, eftersom detta kan skada facken.
Vissa inställningar visas kanske inte, beroende på konfigurationen av tillbehör som installerats på maskinen.
7W93-02F