Tillbehör

Genom att kombinera tillval kan du använda funktioner mer effektivt.

Om Staple Finisher-Y/Booklet Finisher-Y is installed

Booklet Finisher-Y

Du kan sortera, gruppera, häfta (hörn/dubbelt/sadelhäftning), och sadelfalsa med detta alternativ. Du kan också utföra manuell bindning med häftaren, eller binda utan häftning. Staple Finisher-Y/Booklet Finisher-Y/Buffer Pass Unit-L/2/4 Hole Puncher Unit-A/4 Hole Puncher Unit-A

Buffer Pass Unit-L

Matar in papper till efterbehandlaren.Staple Finisher-Y/Booklet Finisher-Y/Buffer Pass Unit-L/2/4 Hole Puncher Unit-A/4 Hole Puncher Unit-A

Cassette Feeding Unit-AM

Fyll på den typ av papper du ofta använder. Du kan fylla på papper som inte har fyllts på i papperslåda 1, som A3 och papper med eget format. Cassette Feeding Unit-AM

2/4 Hole Puncher Unit-A/4 Hole Puncher Unit-A

Om du installerar "2/4 Hole Puncher Unit-A" eller "4 Hole Puncher Unit-A" i "Staple Finisher-Y" eller "Booklet Finisher-Y" kan du slå hål i utskrifterna. Staple Finisher-Y/Booklet Finisher-Y/Buffer Pass Unit-L/2/4 Hole Puncher Unit-A/4 Hole Puncher Unit-A

Staple Finisher-Y

Du kan sortera, gruppera och häfta (hörn/dubbelt) med detta alternativ. Du kan också utföra manuell bindning med häftaren, eller binda utan häftning. Staple Finisher-Y/Booklet Finisher-Y/Buffer Pass Unit-L/2/4 Hole Puncher Unit-A/4 Hole Puncher Unit-A

När Inner Finisher-H installerats

Inner Finisher-H

Du kan sortera, gruppera, förskjuta och häfta (hörn/dubbelt) med detta alternativ. Du kan också utföra manuell bindning med häftaren, eller binda utan häftning. Inner Finisher-H/Inner 2/4 Hole Puncher-B/Inner 4 Hole Puncher-B

Inner 2/4 Hole Puncher-B/Inner 4 Hole Puncher-B

Om du installerar "Inner 2/4 Hole Puncher-B" eller "Inner 4 Hole Puncher-B" i "Inner Finisher-H", kan du slå hål i utskrifterna. Inner Finisher-H/Inner 2/4 Hole Puncher-B/Inner 4 Hole Puncher-B

När andra tillval har installerats

Copy Card Reader

Du kan implementera Hantering av avdelnings-ID med hjälp av kortläsaren. Copy Card Reader

Paper Deck Unit-F

Om du installerar "Paper Deck Unit-F" i maskinen kan du dra fördel av en extra papperskälla. Paper Deck Unit-F

High Capacity Cassette Feeding Unit-A

Om du installerar "High Capacity Cassette Feeding Unit-A" i maskinen kan du dra fördel av en extra kassett med stor kapacitet. High Capacity Cassette Feeding Unit-A

Numeric Keypad

Om du monterar Numeric Keypad kan du använda tangenter på Numeric Keypad i stället för vissa knappar på pekskärmen. Numeric Keypad

Utility Tray-B

Detta tillval ger utrymme för att placera original.

Inner 2way Tray-J

Detta tillval gör att papper kan matas ut på två olika platser. Inner 2way Tray-J

Copy Tray-J

Detta tillval gör att papper kan matas ut på två olika platser.Copy Tray-J

Tab Feeding Attachment-F

Installera Tab Feeding Attachment-F för att ladda flikpapper i maskinens papperslådor. Alternativet kan bara monteras på papperslåda 2 och bara fyllas på med A4-flikpapper.
För information om vilka tillvalskombinationer som kan installeras i maskinen bör du kontakta din återförsäljare eller servicerepresentant.
Vissa inställningar visas kanske inte, beroende på konfigurationen av tillbehör som installerats på maskinen.
7W93-02H