Tillbehörsutrustning som stöder specifika funktioner

Tillbehörsutrustning som du behöver för att använda maskinens efterbehandlingsfunktioner är följande. Installera tillbehör som är relevanta för de funktioner du vill använda.

Använda sorteringsfunktionerna

Funktion
Staple Finisher-Y
Booklet Finisher-Y
Inner Finisher-H
Copy Tray-J
Inner 2way Tray-J
Sortera *1
Gruppera *1
Förskjut
-
-
Rotera 90 grader *1
-
-
-
*2
*1 Det här är en standardfunktion för huvudenheten.
*2 Kan bara användas när "Inner 2way Tray-J" är installerad.

Använda häftningsfunktionen

Funktion
Staple Finisher-Y
Booklet Finisher-Y
Inner Finisher-H
Copy Tray-J
Inner 2way Tray-J
Häfta + sortera (hörn/dubbelt)
-
-
Häfta + sortera (sadelhäftning)
-
-
-
Häfta + gruppera (hörn/dubbelt)
-
-
Häftningsfritt (hörn)
-
-
Manuell häftning (hörn)
-
-

Använda falsningsfunktionen

Funktion
Staple Finisher-Y
Booklet Finisher-Y
Inner Finisher-H
Copy Tray-J
Inner 2way Tray-J
Sadelfalsning
-
-
-
-

Använda hålslagsfunktionen

Funktion
Staple Finisher-Y
Booklet Finisher-Y
Inner Finisher-H
Copy Tray-J
Inner 2way Tray-J
Hålslagning
*1
*1
*2
-
-
*1 Kan bara användas när "2/4 Hole Puncher Unit-A" eller "4 Hole Puncher Unit-A" är installerad.
*2 Kan bara användas när "Inner 2/4 Hole Puncher-B" eller "Inner 4 Hole Puncher-B" är installerad.
7W93-031