Alternativ som visas på tidslinjen

Vilka alternativ som visas på tidslinjen varierar efter funktionen. Alternativ för respektive funktion beskrivs här.

Kopia

 Zoomförhållande

 Papperskälla

 Antal kopior

 Häfta (tomt om inget anges)

 N på 1 (tomt om inget anges)

 Tvåsidig/häfte

 Färgläge

Ikoner för 2-sidig/häfte anger följande.
Ej ang.
1-sidig till 2-sidig
2-sidig till 1-sidig
2-sidig till 2-sidig
Motstående sidor till 2-sidig
Häfte (Scanna häfte/Häftesscanna inte) inställt
Häfte (Scanna häfte/Häftesscanna inte) och 2-sidigt original inställt

Fax

 Mottagare

 Antal mottagare för gruppsändning

 Olika originalformat (tomt om inget anges)

 Tvåsidig (tomt om inget anges)

 Upplösning

 Scanningsformat

 Mottagartyp

Ikoner för 2-sidig inställning anger följande.
Boktyp
Kalendertyp

Scanna och skicka

 Antal mottagare för gruppsändning

 Första mottagare

 Filformat

 Tvåsidig (tomt om inget anges)

 Upplösning

 Scanningsformat

 Mottagartyp för första mottagare

Ikoner för 2-sidig inställning anger följande.
Boktyp
Kalendertyp

Scanna och lagra (Brevlåda)

 Brevlådenummer/namn

 N på 1

 Tvåsidig (tomt om inget anges)

 Zoomförhållande

 Scanningsformat

 Brevlådeikon (fast)

Ikoner för 2-sidig inställning anger följande.
Boktyp
Kalendertyp

Scanna och lagra (Avancerat utrymme/Nätverk)

 Mappnamn

 Filformat

 Tvåsidig (tomt om inget anges)

 Upplösning

 Scanningsformat

 Brevlådeikon

Ikoner för 2-sidig inställning anger följande.
Boktyp
Kalendertyp

Åtkomst lagrade filer (Brevlåda/Avancerat utrymme/Nätverk)

 Filnamn

 Typ av brevlåda

När flera filer väljs visas namnet på den först valda filen.

Utskrift

 Antal jobb som väntar på att skrivas ut

 Jobbnamn

Namnet på det jobb som togs emot sist visas som jobbnamn bland jobben som i utskriftskön.
7W93-05A