Andra efterbehandlingsfunktioner

Att installera alternativ låter dig använda andra efterbehandlingsfunktioner. Observera att tillgängliga funktioner kan varierar beroende på modell och installerade tillval. Tillbehör
Rotera 90 grader
Du kan mata ut olika uppsättningar av papper i alternerande stående och liggande orientering.
Hålslagning
Du kan hålslå utmatade papper, för att kunna arkivera dem i pärmar.
Z-falsning
Du kan falsa den högra sidan av papperet i tre delar.
Om du aktiverar läget Z-vikning tillsammans med läget Häfta och fler än 10 ark ska Z-vikas, sorteras utskrifterna utan att häftas.
C-falsning
Du kan dela upp papperet i tre delar, så att varje ark bildar formen av ett C.
Om du vill att utskriftssidan ska falsas inåt när du skriver ut på bara en sida av papperet väljer du <Framsida uppåt (omvänd ordning)> för <Framsida upp/framsida ned>.
Mittfalsning
Du kan vika varje papper på mitten.
Dragspels-Z-falsning
Du kan dela upp papperet i tre delar, så att varje ark bildar formen av ett Z.
Om du vill att utskriftssidan ska falsas inåt när du skriver ut på bara en sida av papperet väljer du <Framsida uppåt (omvänd ordning)> för <Framsida upp/framsida ned>.
Sadelfalsning
Med hjälp av häftesefterbehandlaren kan du falsa utmatade ark i hälften. Du kan ange hur många ark som ska falsas tillsammans och vilken sida du vill börja skriva ut på.
Dubbel parallell fals
Du kan falsa på mitten och sedan ytterligare en gång på mitten.
Om du vill att utskriftssidan ska falsas inåt när du skriver ut på bara en sida av papperet väljer du <Framsida uppåt (omvänd ordning)> för <Framsida upp/framsida ned>.
Beroende på papperstyp, kanske du inte kan använda efterbehandlingsfunktionerna. Maskinvaruspecifikationer
När du gör inställningar i <Åtkomst lagrade filer>
Efterbehandlingsfunktionen kan bara användas när du skriver ut en PDF/XPS-fil eller en fil som sparats i brevlådan.
7W93-077