Efterbehandla med häftenheten

Du kan använda häftenheten för att häfta varje kopia efter sortering eller gruppering.
1
Placera originalet. Placera original
2
Tryck på <Kopia>. Skärmbilden <Hem>
3
Tryck på <Alternativ> på skärmbilden med grundläggande kopieringsfunktioner. Skärmbilden med grundläggande funktioner för kopiering
4
Tryck på <Efterbehandling>.
5
Tryck på <Häfta + Sortera> eller <Häfta + Gruppera>  <Nästa>.
<Häfta> visas bara när du skriver ut en PDF-fil med <Åtkomst lagrade filer>.
6
Välj hur du vill häfta.
För att häfta på en plats i ena hörnet av sidan, välj <Hörn> som häftningsposition.
För att häfta på två platser längs sidans kant, välj <Dubbelt> som häftningsposition.
För att häfta där papperet är falsat, välj <Sadelhäftning>. Beroende på din modell och de installerade tillbehören kan du fästa ett lock eller ändra falsningspositionen. När du trimmar kanterna på utmatade ark, kan du justera trimningspositionen.
Beroende på vilket alternativ som har valts, kan du använda falsning för att binda ihop papperen utan att använda häftklamrar. Välj <Utan häftning> och ange bindningsplatsen. Detta hjälper när du vill spara klamrar eller tillfälligt binda pappret så att du enkelt kan dra av pappret genom att gnugga på den veckade delen.
7
Tryck på <OK>  <Stäng>.
8
Tryck på  (Start).
Kopieringen startar.
Beroende på efterbehandlingsfunktionerna, kanske olika tillbehörsenheter måste installeras. Tillbehör
Beroende på papperstyp, kanske du inte kan använda efterbehandlingsfunktionerna. Maskinvaruspecifikationer
Du kan ange vilken åtgärd som ska utföras om det finns för många ark att häfta på en och samma gång. <Åtgärd vid för många ark att häfta>
<Sadelhäftning> kan endast anges om 2-sidig kopiering är inställt.
När du gör inställningar i <Åtkomst lagrade filer>
Efterbehandlingsfunktionen kan bara användas när du skriver ut en PDF/XPS-fil eller en fil som sparats i brevlådan.
7W93-076