Kopiera effektivt

Du kan spara papper genom att kopiera flera original på ett ark eller kontrollera kopieringsresultatet innan du börjar kopiera. Du kan också öka effektiviteten genom att ställa in olika format för originalen, för att kopiera dem tillsammans, eller kombinera original scannade med olika inställningar för att kopiera dem tillsammans.
7W93-06W