Kopiera ett originaluppslag som två olika sidor

Du kan kopiera ett original med motstående sidor såsom böcker och magasin som separata sidor och dela upp de vänstra och högra sidorna. Du kan även göra 2-sidiga kopior genom att kopiera den högra sidan på framsidan och den vänstra sidan på baksidan.
När du scannar motstående sidor i en bok eller ett inbundet original, placera originalet på originalglaset. Placera det nedåtvänt och hörnen inriktade mot det övre vänstra hörnet på originalglaset, så som visas nedan.

Kopiera ett motstående original till två pappersark

1
Placera originalet. Placera original
2
Tryck på <Kopia>. Skärmbilden <Hem>
3
Tryck på <Alternativ> på skärmbilden med grundläggande kopieringsfunktioner. Skärmbilden med grundläggande funktioner för kopiering
4
Tryck på <Bok 2 sidor>.
5
Tryck på <Stäng>.
6
Tryck på  (Start).
Kopieringen startar.

Kopiera två motstående original till båda sidor av ett ark

1
Placera originalet. Placera original
2
Tryck på <Kopia>. Skärmbilden <Hem>
3
Tryck på <Alternativ> på skärmbilden med grundläggande kopieringsfunktioner. Skärmbilden med grundläggande funktioner för kopiering.
4
Tryck på <2-sidig>  <Bok 2-sidig>.
5
Kontrollera och ändra inställningen enligt din originaltyp.
Om du vill ändra inställningen, tryck på <Ange detaljer>.
<Bok 2-sidig typ>
Om du väljer <Vänster/höger 2-sidig> kopieras uppslagets vänstra och högra sida på varsin sida av ett ark.
Om du väljer <Fram/bak 2-sidig> kopieras framsidan och baksidan av en sida i ett uppslag på båda sidor av ett pappersark.
6
Tryck på <OK>  <Stäng>.
7
Tryck på  (Start).
Scanningen startar.
För att scanna nästa sida, placera originalet och tryck på  (Start). Efter att ha scannat alla original går du vidare till steg 7.
8
Tryck på <Starta kopiering>.
Kopieringen startar.
7W93-06Y