Förstora en bild för att skapa en affisch (endast 6000-serien)

Du kan förstora en bild och kopiera den på flera pappersark för att skapa en stor poster genom att sammanfoga arken. Det finns två sätt att kopiera på flera pappersark: endast ange reproförhållandet och ange antalet pappersark som ska användas.
Högst en sats kan kopieras samtidigt.
Placera originalet på originalglaset. Läget Affisch kan inte användas om originalet placeras i dokumentmataren.
Du kan inte skapa en affisch med följande papper:
Papper med eget format
Kuvert
OH-film
Flikpapper
(Se Tillgängligt papper för information om papper som stöds av din maskin.)
Reproförhållande och pappersinställningar
Följande tabell visar en uppskattning av originalstorleken och kopieringsförhållandet för affischer i olika storlek och den optimala pappersstorleken och antalet ark som ska användas. Se denna tabell när du anger kopieringsförhållandet och när du anger pappersstorlek och antal ark.
Affischformat
Originalstorlek
och reproförhållande
Optimalt pappersformat
och antal ark
A3
A4
A0 Liggande
282 %
A3 / 9 ark
A1 Stående
282 %
A3 / 6 ark
A2 Stående
200 %
A3 / 3 ark
Du kan skapa en affisch med originalformat och reproförhållanden som inte anges i denna tabell, men det maximala originalformatet är A3 och det maximala reproförhållandet är 400 %.
Eftersom affischen matas ut efter att ha delats upp mellan det optimala antalet pappersark kan färre ark matas ut än antalet ark du anger.
Affischformatet du får efter att ha sammanfogat de kopierade arken kommer att vara något mindre än värdet i tabellen.
TIPS
Sammanfoga de kopierade arken
De kopierade arken har områden där bilderna överlappar ( och ) enligt diagrammet nedan. När du sammanfogar arken, klipp dessa områden till lämplig bredd och limma ihop dem.
Bredden på de överlappande områdena varierar med reproförhållandet och pappersformatet.

Ange reproförhållandet

Ange förhållandet för att förstora bilden för att skapa en affisch. Det optimala pappersformatet och antalet ark väljs automatiskt efter originalformatet och reproförhållandet.
1
Placera originalet. Placera original
2
Tryck på <Kopia>. Skärmbilden <Hem>
3
Tryck på <Reproförhållande>.
4
Tryck på <Affisch>.
5
Tryck på <Reproförhållande>  <Nästa>.
6
Ange reproförhållandet och tryck på <OK>.
Ange reproförhållandet med knapparna på skärmen eller siffertangenterna.
7
Tryck på  (Start).
Kopieringen startar.

Ange pappersformat att använda och antal ark

Om du vill skapa en poster genom att välja pappret eftersom du vill använda pappret i universalfacket eller om det finns ett specifikt pappersformat i maskinen måste du ange pappersformatet och antalet ark.
1
Placera originalet. Placera original
2
Tryck på <Kopia>. Skärmbilden <Hem>
3
Tryck på <Reproförhållande>.
4
Tryck på <Affisch>.
5
Tryck på <Antal utmatade sidor>  <Nästa>.
6
Tryck på <Ändra>, välj pappersformat och tryck på <OK>.
Om du väljer universalfacket, ange pappersformat och -typ att fylla på.
7
Ange antalet ark och tryck på <OK>.
8
Tryck på  (Start).
Kopieringen startar.
7W93-083