Fylla på klamrar i häftesefterbehandlaren

Byta ut klammerbehållaren i häftningsenheten

1
Öppna efterbehandlarens frontlucka.
2
Dra ut klammerpatronen.
Håll i den gröna fliken på klammerpatronen och dra den rakt ut.
3
Ta ut den tomma klammerbehållaren från klammerpatronen.
Kläm på pilarna på klammerbehållaren och ta bort den i pilens riktning.
4
Ta ut den nya klammerbehållaren ur sin förpackning.
5
Sätt in den nya klammerbehållaren i klammerpatronen.
Sätt in fliken i änden på klammerbehållaren i klammerpatronen, sänk ned klammerbehållaren och montera den.
6
Håll i den gröna fliken på klammerpatronen och tryck in det så långt det går.
7
Stäng frontluckan på efterbehandlaren.

Byta ut klammerbehållaren i sadelhäftningsenheten

Bekräfta före hantering
Om det finns papper i häftesfacket tar du bort det först.
1
Öppna efterbehandlarens frontlucka.
2
Dra ut sadelhäftningsenheten.
3
Avlägsna (de två) klammerpatronerna medan du drar spaken mot dig.
4
Ta ut den tomma klammerbehållaren.
Håll i båda sidorna högst upp på den tomma klammerbehållaren och lyft ut den.
5
Ta ut den nya klammerbehållaren ur sin förpackning.
6
Sätt in den nya klammerbehållaren i klammerpatronen.
7
Sätt i (de två) klammerpatronerna i sadelhäftningsenheten.
Skjut in dem så långt det går.
8
Skjut in sadelhäftningsenheten och stäng den främre luckan på efterbehandlaren.
Om häftningen inte fungerar efter bytet gör du en manuell ompositionering. <Placering av klamrar i sadelhäftning>
7W93-01L