Hantera lagrade filer

Du kan använda Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) för att skriva ut, skicka, eller radera filer som har lagrats i brevlådan, eller fax och I-fax som tillfälligt lagras i fax/I-Fax-inlådan.

Hantera lagrade filer i en brevlåda

Du kan skriva ut och skicka dokument som har lagrats i en brevlåda. Du kan också redigera lagrade dokument genom att radera vissa sidor.
1
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Access Received/Stored Files] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) -skärm
3
På sidan [Mail Box], klicka på numret för önskad brevlåda.
Om sidan för att ange en PIN-kod visas, ange PIN-koden och klicka på [OK].
Du kan även ange en brevlåda genom att skriva dess nummer i [Box Number (00-99)] och klicka på [Open...].
4
Ange den fil som ska hanteras och utför önskade funktioner.
Du kan klicka på ikonen [Type] eller filnamnet för att visa fildetaljerna.
Du kan klicka på [Print List] för att skriva ut en lista över filerna i brevlådan.
Skriv ut en fil
Skicka en fil
Sammanfoga flera filer till en
infoga en fil i en annan fil
Duplicera en fil i en annan brevlåda
Ändra ett filnamn
Radera sidor från en fil
Ta bort en fil
Ändra inställningarna för en brevlåda
Klicka på [Settings...] på skärmen som visas i steg 4 för att ändra namnet och PIN-koden för den valda brevlådan. Ange brevlådeinställningar

Hantera dokument som tillfälligt lagras i inkorgen för minnesmottagning

Du kan skriva ut eller skicka fax och I-fax som tillfälligt lagras i inlådan för minnesmottagning med minneslås.
1
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Access Received/Stored Files] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) -skärm
3
Välj [Memory RX Inbox] och klicka på [Memory RX Inbox].
Om sidan för att ange en PIN-kod visas, ange PIN-koden och klicka på [OK].
4
Välj dokumentet och utför önskad funktion.
Klicka på ikonen [Type] för att visa detaljerad information om dokumentet.
Skriv ut ett dokument
Vidarebefordring av dokument
Ta bort en fil
Kontrollera I-fax som var uppdelade vid mottagning
Klicka på [Divided Data RX Inbox] på skärmen som visas i steg 3 för att visa en lista över I-fax som var uppdelade när de togs emot. Ta emot I-Fax
Ange PIN-kod för inlådan för minnesmottagning
Du kan ändra PIN-kod för inlådan för minnesmottagning genom att klicka på [Settings...] på skärmen som visas i steg 4 och lägga till ett bockmärke för [Set PIN].
Konfigurera inställningar för minneslås
Du kan ange om du vill ta emot fax och I-fax i inlådan för minnesmottagning genom att klicka på [Memory Lock Settings...] på skärm som visas i steg 4.

Hantera dokument som tillfälligt har lagrats i inkorgen för konfidentiella fax

Du kan skriva ut och ta bort fax och I-fax som tillfälligt lagras i inlådan för konfidentiella fax.
1
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Access Received/Stored Files] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) -skärm
3
Välj [Confidential Fax Inbox] och klicka på numret för önskad inlåda för konfidentiella fax.
Om sidan för att ange en PIN-kod visas, ange PIN-koden och klicka på [OK].
Du kan också ange en inlåda för konfidentiella fax genom att ange dess nummer i [Box Number (00-49)] och klicka på [Open...].
4
Välj dokumentet och utför önskad funktion.
Klicka på ikonen [Type] för att visa detaljerad information om dokumentet.
Skriv ut ett dokument
Ta bort en fil
Om du vill ändra inställningarna för en inlåda för konfidentiella Fax
Du kan ändra namnet och PIN-kod för den valda inlådan för konfidentiella fax genom att klicka på [Settings...] på skärm som visas i steg 4.
7W93-0J7