Ställa in hantering av avdelnings-ID

Användare kan vara uppdelade i grupper, som t.ex. de avdelningar de tillhör, och hanteras baserat på deras avdelnings-ID. Skapa först alla de avdelnings-ID som ska hanteras och tilldela användare till var och en (Registrera användarinformation på den lokala enheten). Efter att du tilldelat användare till avdelnings-ID, aktiverar du hantering av avdelnings-ID. För att utföra samma typ av hantering av för skriva ut eller faxa dokument från en dator, måste du konfigurera de inställningar som krävs. Administratörsbehörighet krävs för att konfigurera dessa inställningar.
7W93-0FH