Konfigurera inställningar för hantering av avdelnings-ID

Du kan organisera och hantera användare i grupper baserat på avdelnings-ID. Följ stegen nedan för att ställa in hantering av avdelnings-ID och möjliggöra för maskinen att räkna antalet sidor som används för utskrift och scanning.
Kontrollera att avdelnings-ID har ställts in för användare som är registrerade i maskinen. Registrera användarinformation på den lokala enheten
Hantering av avdelnings-ID gäller bara för användare som har registrerats på den lokala enheten.
Om du loggar in som en användare med administratörsbehörighet tilldelas automatiskt systemansvarig-ID och PIN-kod och de hanteras som avdelnings-ID.
Om hantering av avdelnings-ID har aktiverats via Copy Card Reader, används de avdelnings-ID som har tilldelats till korten. Därför kan du inte registrera avdelnings-ID.
Mer information om antal avdelnings-ID som du kan registrera finns i Hanteringsfunktioner.
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering).
2
Tryck på <Hanteringsinställningar>  <Användarhantering>  <Hantering av avdelnings-ID>.
3
Tryck på <På>.
Hantering av avdelnings-ID är aktiverat.
Om du vill avaktivera hantering av avdelnings-ID, tryck på <Av>.
Registrera avdelnings-ID och -PIN
4
Tryck på <OK>.
För att kontrollera sidantal
Om du vill kontrollera det totala antalet sidor som används av varje avdelnings-ID för kopior, utskrifter och scanning tryck på <Summa sidor> på skärmen som visas i steg 3. Summan inkluderar inte tomma sidor eller provutskrifter som används för att kontrollera funktioner som toningsjustering eller säker vattenstämpel.
För modeller med faxfunktion kan du också kontrollera det totala antalet faxsidor som har skickats.
Inloggning med avdelnings-ID och PIN-kod
Genom att registrera en användare med samma namn som ett avdelnings-ID, kan inloggningsåtgärder utföras med ett registrerat avdelnings-ID och PIN-kod. Registrera användarinformation på den lokala enheten
Inloggningsskärmen kan antingen visas när en åtgärd startas eller efter att en funktion har valts. Ange när inloggningsskärmen ska visas
Ändra inloggningstjänst
Maskinen använder inloggningstjänsten ”Användarautentisering” (personlig autentiseringshantering). Du kan dock ändra inloggningstjänster till ”Autentisering med avdelnings-ID” via SMS. Ändra inloggningstjänster
7W93-0FK