Ändra beskärningsavståndet (endast 8700-serien)

Om pappersskärare (tillval) har installerats, kan du trimma kanten på häften. Med den här inställningen kan du justera trimbredden.
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Justera åtgärd>  <Justera trimbredd>.
2
Justera trimbredden.
3
Tryck på <OK>.
7W93-0W1