<Justera åtgärd>

Ange inställningarna för att justera maskinens åtgärder.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.
Objekt markerat med en asterisk (*)
Visas bara om du har alternativet installerat.

<Placering av klamrar i sadelhäftning> *

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Justera åtgärd>
Matar papper till sadelhäftningsenheten och häftar dem flera gånger samt placerar om klamrar i sadelhäftningen. Maskinen utför denna justering om häftning inte har utförts efter att du har rensat ett pappersstopp eller bytt ut klammerpatronen.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Placering av klamrar i sadelhäftning>
<Start>
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
Kom ihåg att ta bort alla utmatade häften från häftesfacket innan du utför åtgärden.
Endast 8700-serien/6700-serien
Kom ihåg att ta bort papperet som användes för justering.
Endast 6000-serien
Använd alltid vanligt papper när du utför en häftning med sadelhäftning.
Papperet matas in automatiskt till sadelhäftningsenheten.
305 mm x 457 mm, A3, B4, A4R, 11 x 17 tum, LGL, LTRR eller egna pappersformat som motsvarar dessa pappersformat kan användas. (Gör så att den papperskälla som OH-film registrerats på inte kan användas.)

<Ändra placering för falsning/häftning> *

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Justera åtgärd>
Om du märker att positionen för sadelhäftning på papperet inte är exakt i mitten av häftet, kan du justera positionen för att kompensera för felet. Justera falsningspositionen på papperet och positionen för sadelhäftningen på samma gång. Justera sadelhäftningspositionen
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Ändra placering för falsning/häftning>
-2,00 mm till 0,00 mm till +2,00 mm (i steg om 0,25 mm)
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-

<Justera placering av sadelhäftningsfalsning> *

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Justera åtgärd>
Om du märker att vecken på papperet inte är exakt i mitten av häftet, kan du göra justeringar av falsningspositionen för att kompensera för felet. Med det här läget kan du justera falsningspositionen utan att ändra häftningspositionen. Justera falsningspositionen för sadelhäftning
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Justera placering av sadelhäftningsfalsning>
-2,00 mm till 0,00 mm till +2,00 mm (i steg om 0,25 mm)
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-

<Justera dubbel häftningsbredd> (endast 8700-serien) *

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Justera åtgärd>
Du kan justera dubbelhäftningsbredden.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Justera dubbel häftningsbredd>
När Staple Finisher-X/Booklet Finisher-X har monterats:
<120 mm>, <145 mm>
När Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO har monterats:
120 mm till 150 mm (i steg om 1 mm)
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
När pappersbredden är mindre än 257 mm, är den dubbla häftningsbredden fast <120 mm>.
När Staple Finisher-W PRO eller Booklet Finisher-W PRO har monterats: endast giltig när arbetssättet Förskjutning inte är inställt. Läget är inställt på <120 mm> när det används med arbetssättet Förskjutning.
När Staple Finisher-X eller Booklet Finisher-X har monterats: maskinens produktivitet kan minskas en aning om det här arbetssättet är inställt på <120 mm>.

<Växla arbetssätt för hålslag i efterbehandlare> *

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Justera åtgärd>
Du kan ange huruvida prioritet ska ges till hålslagshastighet eller precision.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Växla arbetssätt för hålslag i efterbehandlare>
<Prioritera hastighet>, <Prioritera precision>
Ja
Ja
Nej
Nej
B
-

<Prior. hastighet/precision för dubbel stapling> (endast 8700-serien) *

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Justera åtgärd>
Du kan ange huruvida prioritet ska ges till dubbelhäftningshastighet eller precision.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Prior. hastighet/precision för dubbel stapling>
<Prioritera hastighet>, <Prioritera precision>
Ja
Ja
Nej
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
Det här läget aktiveras bara vid användning av följande papper:
Pappersformat: Matningsriktningens bredd är 215,9 mm eller mindre
Papperstyp: Normalt, Tjockt 1, Färgat och Hålslaget
Ytvikt: 64 g/m2 till 128 g/m2
Om du väljer <Prioritera hastighet>, kanske häftat utmatat papper inte justeras till följd av temperatur, luftfuktighet eller papperstypens egenskaper.

<Justera trimbredd> (endast 8700-serien) *

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Justera åtgärd>
Du kan justera beskärningsbredden för sadelhäftade utskrifter i steg om 0,1 mm. Ändra beskärningsavståndet (endast 8700-serien)
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Justera trimbredd>
När Inner Booklet Trimmer-A har monterats till Booklet Finisher-X:
2,0 mm till 20,0 mm (i steg om 0,1 mm)
När Booklet Trimmer-F har monterats till Booklet Finisher-W PRO:
2,0 mm till 28,0 mm (i steg om 0,1 mm)
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-

<Justera falsningens placering> *

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Justera åtgärd>
Du kan justera falsningspositionen på papperet. Justera papperets vikningsposition
8700-serien (utan falsningsenhet)/6700-serien (utan falsningsenhet)/endast 6000-serien/4700-serien
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Justera falsningens placering>
-2,00 mm till 0,00 mm till +2,00 mm (i steg om 0,25 mm)
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
8700-serien (med falsningsenhet)/endast 6700-serien (med falsningsenhet)
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Justera falsningens placering>
<Justera Z-falsningens placering>
-2,0 mm till 0,0 mm till +1,5 mm (i steg om 0,5 mm)
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
<Justera C-falsningens placering>
(Endast 8700-serien)
-7,0 mm till -1,0 mm till +5,0 mm (i steg om 0,5 mm)
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
<Justera C-falsningens placering>
(Endast 6700-serien)
<A>:
0,0 mm till 6,0 mm (i steg om 0,5 mm)
<B>:
0,0 mm till 6,0 mm (i steg om 0,5 mm)
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
<Justera dragspels-Z-falsningens placering>
(Endast 8700-serien)
-7,0 mm till -1,0 mm till +5,0 mm (i steg om 0,5 mm)
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
<Justera placering av dubbel parallell falsning>
(Endast 8700-serien)
<A>:
-2,0 mm till -1,0 mm till +5,0 mm (i steg om 0,5 mm)
<B>:
0,0 mm till 1,0 mm till +5,0 mm (i steg om 0,5 mm)
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
<Justera mittfalsningens placering>
(Endast 8700-serien)
-2,0 mm till 0,0 mm till +2,0 mm (i steg om 0,5 mm)
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
<Justera sadelfalsningens placering>
(Endast 8700-serien)
När Booklet Finisher-W PRO har monterats:
-8,50 mm till 0,00 mm till +8,50 mm (i steg om 0,25 mm)
När Booklet Finisher-X har monterats:
-2,00 mm till 0,00 mm till +2,00 mm (i steg om 0,25 mm)
När Booklet Finisher-AC har monterats:
-2,00 mm till 0,00 mm till +2,00 mm (i steg om 0,25 mm)
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
<Justera sadelfalsningens placering>
(Endast 6700-serien)
 -2,00 mm till 0,00 mm till +2,00 mm (i steg om 0,25 mm)
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-

<Inriktningsjustering vid häftning> (endast 8700-serien) *

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Justera åtgärd>
Det kopierade eller utskrivna papperet kan krympa på grund av temperatur, luftfuktighet eller papperstypens egenskaper. I så fall kan du med det här läget rikta in kopierade eller utskrivna papper genom att justera styrskenan i efterbehandlaren så att rätt inriktade papper häftas.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inriktningsjustering vid häftning>
-3,0 mm till 0,0 mm till +3,0 mm (i steg om 0,1 mm)
Ja
Ja
Nej
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
Om styrskenan är för nära papperet kan papperet skrynklas eller ett pappersstopp inträffa. Utför alltid en finjustering av styrskenans läge.

<Inriktningsjustering för efterbehandlarfack A> (endast 8700-serien) *

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Justera åtgärd>
Du kan ställa in pappersjustering vid utmatning till fack A i en efterbehandlare. Justera pappersjustering (endast 8700-serien)
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inriktningsjustering för efterbehandlarfack A>
-3,0 mm till 0,0 mm till +3,0 mm (i steg om 0,1 mm)
Ja
Ja
Nej
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
Du kan inte justera utmatat papper i följande situationer:
vid användning av papper mindre än A5R
vid användning av olika pappersformat tillsammans
Om du sätter <Justera utmatn.papper med olika format (olika bredd)> till <På> kan du justera utmatat papper efter pappersbredden.
Du kan växla mellan positiva och negativa värden genom att trycka på <±>.

<Inriktningsjustering för efterbehandlarfack B> (endast 8700-serien) *

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Justera åtgärd>
Du kan ställa in pappersjustering vid utmatning till fack B i en efterbehandlare. Justera pappersjustering (endast 8700-serien)
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inriktningsjustering för efterbehandlarfack B>
-3,0 mm till 0,0 mm till +3,0 mm (i steg om 0,1 mm)
Ja
Ja
Nej
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
Du kan inte justera utmatat papper i följande situationer:
vid användning av papper mindre än A5R
vid användning av olika pappersformat tillsammans
Om du sätter <Justera utmatn.papper med olika format (olika bredd)> till <På> kan du justera utmatat papper efter pappersbredden.
Du kan växla mellan positiva och negativa värden genom att trycka på <±>.

<Inställn. för utmatn.prior. i efterb. (Tjockt 5, 6)> (endast 8700-serien) *

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Justera åtgärd>
Du kan ge prioritet åt produktivitet eller justering för det utmatade papperet när du använder <Tjockt 5> eller <Tjockt 6>.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inställn. för utmatn.prior. i efterb. (Tjockt 5, 6)>
<Prioritera produktivitet>, <Justeringsprioritet>
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-

<Inst. för utmatningsprior. i efterbeh. (Tunt)> (endast 8700-serien) *

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Justera åtgärd>
Du kan ge prioritet åt produktivitet eller justering för det utmatade papperet vid användning av tunt papper.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inst. för utmatningsprior. i efterbeh. (Tunt)>
<Prioritera produktivitet>, <Justeringsprioritet>
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
<Justeringsprioritet> är endast tillgängligt vid utmatning till fack B i en efterbehandlare.

<Tid tills häftning startar i läget Häfta> *

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Justera åtgärd>
Om du använder manuell häftning kan du ställa in hur lång tid det ska ta tills häftningen utförs från det att du för in papperet.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Tid tills häftning startar i läget Häfta>
1 till 3 till 5 sekunder
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Tid till igenkännande av tryck på Start-knappen>

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Justera åtgärd>
Justera den beröringstid som krävs för att starta startbehandling.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Tid till igenkännande av tryck på Start-knappen>
-1 till 0 till +7
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Denna inställning visas inte på modeller med en upprätt kontrollpanel.
7W93-0LK