<Visa inställningar>

Ange inställningarna för pekskärmen.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.
Objekt markerat med en asterisk (*)
Visas bara om din maskin har en faxfunktion.

<Standarddisplay efter start/återställning>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser> <Visa inställningar>
Du kan ange vilken standardskärm som ska visas när maskinen startar/återställs.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Standarddisplay efter start/återställning>
<Hem>, <Kopia>, <Fax>*1, <Scanna och skicka>, <Scanna och lagra>, <Åtkomst lagrade filer>, <Fax/I-Fax inlåda>, <Scanner>, <Webbåtkomst>, <Vägledning>, <Inst. mott./vidarebef.>, <Utskrift>, <Mellanlagra>, <WSD-scanning>, <Scan for Mobile>, <Mobil portal>, <iW Function Flow>*2, <uniFLOW Online Setup>
Ordningen på inställningarna kan skilja sig från de som visas på den aktuella maskinen.
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Öppna skärmen Statusmonitor>: <På>, <Av>
*1 Visas bara om din maskin har en faxfunktion.
*2 Visas bara om du har alternativet installerat.
Beroendes på vilken personlig autentiseringsmetod som angetts kan inloggningsskärmen visas innan skärmen för att ställa in <Standarddisplay efter start/återställning>.
Om inloggningstjänsten ändras till Autentisering av avdelnings-ID och <Begränsa funktioner> för <Hantering av avdelnings-ID> används, kanske skärmen <Hem> eller inloggningsskärmen för inmatning av avdelnings-ID/PIN-kod visas före skärmen som ställts in i <Standarddisplay efter start/återställning>, beroende på inställningarna.

<Standardskärm (Statusmonitor)>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser> <Visa inställningar>
Du kan ändra vilken skärm som ska visas när du trycker på  (Statusmonitor).
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Standardskärm (Statusmonitor)>
<Standardstatustyp>: <Kopiera/skriva ut>, <Skicka>, <Mottagning>, <Lagra>, <Förbrukningsartiklar/Övrigt>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Status/logg>: <Jobbstatus>, <Jobblogg>
<Detaljer> (<Kopiera/skriva ut>, <Jobbstatus>): <Utskrift>, <Kopia>
<Detaljer> (<Skicka>, <Jobbstatus>): <Skicka>, <Fax>*1
<Detaljer> (<Mottagning>, <Jobbstatus>): <Fax>*1, <Vidarebefordra>
<Detaljer> (<Kopiera/skriva ut>, <Jobblogg>): <Kopia>, <Skrivare>, <Lokal utskrift>, <Kaskadkopia; MT>*2, <Utskr. av mottag jobb>, <Rapportutskrift>, <Kaskadkopia>*2
<Detaljer> (<Skicka>, <Jobblogg>): <Skicka>, <Fax>*1
<Detaljer> (<Mottagning>, <Jobblogg>): <Mottagning>, <Fax>*1
*1 Visas bara om din maskin har en faxfunktion.
*2 Only appears if your machine has a cascade copy function.

<Inställningar för kopieringsdisplay>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser> <Visa inställningar>
Du kan ange den skärm som visas när du trycker på <Kopia>. Ändra inställningar snabbt (skärmen Expresskopia)
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inställningar för kopieringsdisplay>
<Normal kopia>, <Expresskopia>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Visa faxfunktion> *

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser> <Visa inställningar>
Du kan ange huruvida faxfunktionen ska visas på skärmbilden <Hem>. Om du väljer att visa faxfunktionen kan du även välja att visa <Fax> i <Scanna och skicka>. Om du gör det kan du välja att skicka till fax-, e-post- och I-faxmottagare samtidigt.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Visa faxfunktion>
<>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Aktivera fax i scanningsoch sändfunktion>: <På>, <Av>

<Lagringsplats för visningsinställningar>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser> <Visa inställningar>
Du kan ändra vilka mottagare som visas när du trycker på <Scanna och lagra> eller <Åtkomst lagrade filer>.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Lagringsplats för visningsinställningar>
<Brevlåda>: <>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Avancerat utrymme/nätverk>: <På>, <Av>
<Minnesenhet>: <>, <Av>

<Växla språk/tangentbord>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser> <Visa inställningar>
Du kan välja vilket språk/tangentbord som ska visas på pekskärmen.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Växla språk/tangentbord>
<Språk>, <Tang.bordslayout>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Vissa meddelanden visas kanske inte på rätt sätt på det valda språket. I så fall, starta om maskinen. Vissa meddelanden förändras inte även om maskinen startas om.
Om serverautentisering + lokal enhetsautentisering är inställt med personlig autentiseringshantering och språk inställt på maskinen skiljer sig från det i Active Directory, visas avsändarens namn inte i e-postmeddelanden som skickas till mottagaren.

<Visa knapp för växling av språk/tangentbord>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser> <Visa inställningar>
Du kan visa knappen som gör det möjligt att växla språk och tangentbordslayout. Knappen visas på nedre raden av pekskärmen.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Visa knapp för växling av språk/tangentbord>
<>, <Av>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Använd tangentbordets skiftlåsfunktion>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser> <Visa inställningar>
Om du trycker på <Förskjut> på tangentbordskärmbilden, kan du ange en versal bokstav. Du kan ange skiftlås-inställningar för att bara ange versala bokstäver eller för att skriva text som inleds med en versal bokstav.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd tangentbordets skiftlåsfunktion>
<>, <Av>
Ja
Ja
Nej
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Registrerade tecken för tangentbord>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser> <Visa inställningar>
Du kan registrera strängar som ofta används när du anger e-post/I-faxmottagare via tangentbordet.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Registrerade tecken för tangentbord>
<Registrera/redigera>, <Radera>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Visa meddelande om återstående papper>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser> <Visa inställningar>
Du kan välja att visa ett meddelande när papperet i papperskällan börjar ta slut.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Visa meddelande om återstående papper>
<>, <Av>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Antal kopior/status för pågående jobb>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser> <Visa inställningar>
Angivet antal kopior och ungefärlig tid tills det pågående jobbet är klart i längst ned på pekskärmen.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Antal kopior/status för pågående jobb>
<>, <Av>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Precisionen i tidsangivelserna som visas längst ned på pekskärmen kan variera beroende på maskinens status.
Den ungefärliga tiden visas inte om väntetiden understiger en minut.

<Avisera för rengöring av originalscanningsyta>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser> <Visa inställningar>
Du kan ange att maskinen ska visa dig ett meddelande som uppmanar dig att rengöra scanningsområdet när maskinen upptäcker fläckar i dokumentscanningsområdet.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Avisera för rengöring av originalscanningsyta>
<>, <Av>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Prioritera skärm för papperstypsval>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser> <Visa inställningar>
Du kan ange om prioriteten ska ges till den enkla (<Enkel>) eller detaljerade (<Detaljerat>) inställningsskärmbilden när du visar skärm för val av papperstyp.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Prioritera skärm för papperstypsval>
<Enkel>, <Detaljerat>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Växla inmatning mm/tum>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser> <Visa inställningar>
Du kan ange huruvida numeriska värden ska matas in i millimeter eller tum.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Växla inmatning mm/tum>
<mm>, <Tum>
Ja
Ja
Nej
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Visa inloggads användarnamn>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser> <Visa inställningar>
Du kan välja att visa användar-/visningsnamn på pekskärmen.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Visa inloggads användarnamn>
<Högst upp på skärm> (<Användarnamn>, <Visa namn>), <Längst ned på skärm>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Om Autentisering av avdelnings-ID ställts in som inloggningstjänst och <Hantering av avdelnings-ID> är inställt på <På>, visas avdelnings-ID om du har valt <Längst ned på skärm>. Det visas inte längst upp på skärmen.
Om Användarautentisering ställts in som inloggningstjänst visas <Användarnamn> om du har valt <Längst ned på skärm>.

<Visa felmeddelande om återstående toner> (endast 6000-serien)

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser> <Visa inställningar>
Visar en varningsskärm som låter dig identifiera vilken färg som håller på att ta slut om toner håller på att ta slut. Detta meddelande hjälper dig att skaffa en ny tonerpatron i förväg etc.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Visa felmeddelande om återstående toner>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Följande varningsskärm visas.
Om du trycker på <Stäng> på varningsskärmen kan du utföra normala åtgärder. Varningsskärmen visas dock så fort maskinen åter aktiveras från viloläget eller när huvudströmbrytaren slås på.
Om du redan har förberett en tonerpatron och meddelandet är onödigt utför du åtgärden för <Ta bort fel om återstående toner>.
Meddelandet som anger status förblir längst ned på skärmen oavsett den här inställningen.

<Ta bort fel om återstående toner> (endast 6000-serien)

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser> <Visa inställningar>
Du kan ta bort felmeddelandet som visas när tonern håller på att ta slut om <Visa felmeddelande om återstående toner> är inställt på <På>.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Ta bort fel om återstående toner>
<Ja>, <Nej>
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
Varningsmeddelandet visas igen när en annan färgtoner håller på att ta slut om <Visa felmeddelande om återstående toner> är inställt på <På>.

<Redigera hålslagsenhetens stansnamn> (endast 8700-serien)

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser> <Visa inställningar>
Du kan ändra namnet på hålslagsstiftet i Multi Function Professional Puncher-B.
Det här läget kan ställas in när Multi Function Professional Puncher-B har monterats. För mer information om Multi Function Professional Puncher-B, se den medföljande användarhandboken.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Redigera hålslagsenhetens stansnamn>
<Redigera> (Namn på hålslagsstans)
Ja
Nej
Nej
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Visningsinställningar för IP-adress>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser> <Visa inställningar>
Du kan ange om IP-adressen ska visas på skärmen för räknarinformation.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Visningsinställningar för IP-adress>
<>, <Av>
Nej
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Inställningen är bara giltig om <Använd IPv4> är inställt på <På>.

<Visa Scan for Mobile>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser> <Visa inställningar>
Du kan ange om du vill aktivera inställningen <Scan for Mobile>, vilken skickar scannade data till mobila enheter som smartphones och surfplattor.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Visa Scan for Mobile>
<>, <Av>
Nej
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Visa mobil portal>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser> <Visa inställningar>
Du kan välja att visa <Mobil portal> på skärmen <Hem>.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Visa mobil portal>
<>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Visa QR-kod på mobil portal>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser> <Visa inställningar>
Du kan välja att visa en QR-kod på skärmen <Mobil portal>. Du kan använda QR-koden för att slippa ange maskinens IPv4-adress.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Visa QR-kod på mobil portal>
<>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
7W93-0KS