<Preferenser>

Ange inställningarna för maskinens arbetsmiljö.

<Pappersinställningar>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>
Ange inställningarna för det papper som används.

<Visa inställningar>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>
Ange inställningarna för pekskärmen.

<Inställningar för timer/energispar>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>
Ange inställningar för tid och strömförbrukning etc.

<Nätverk>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>
Ange nätverksinställningarna.

<Externt gränssnitt>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>
Ange inställningarna för externa gränssnitt.

<Öppning>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>
Ange inställningarna beträffande tillgänglighetsfunktionerna för personer som har svårt att se skärmen eller mata in data.
7W93-0KL