<Inställn. direktanslutning>

Ange inställningar för direktanslutning.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<Använd direktanslutning>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställn. direktanslutning>
Ange om du vill använda en direktanslutning. Ansluta direkt
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd direktanslutning>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Typ av direktanslutning>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställn. direktanslutning>
Välj typ av direktanslutning. Ansluta direkt
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Typ av direktanslutning>
<Åtkomstpunktläge>, <Wi-Fi Direkt>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Om du väljer Wi-Fi Direct kan bara en mobil enhet anslutas.

<Enhetsnamn för Wi-Fi Direkt>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställn. direktanslutning>
Ange enhetsnamn som ska användas för direktanslutningar (Wi-Fi Direct).
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Enhetsnamn för Wi-Fi Direkt>
<Enhetsnamn för Wi-Fi Direkt (max. 32 tecken)>: Enhetsnamn
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-
"-XY_Canon10" (där XY är slumpvalda bokstäver) läggs automatiskt till i enhetsnamnet för Wi-Fi Direct. Om enhetsnamnet är 22 tecken eller längre läggs "-XY_Canon10" inte till.

<Tid tills direktanslutningssession avslutas>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställn. direktanslutning>
Ange tiden innan kommunikation automatiskt avbryts vid längre tid utan dataöverföring/-mottagande vid kommunikation med direktanslutning.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Tid tills direktanslutningssession avslutas>
0 = Ingen, 1 till 30 till 60 min.
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Inställningen inaktiveras om <Håll alltid aktiverad om SSID-/nätverksnyckel angetts> är inställd på <På>.

<Inställningar för åtkomstpunktläge>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställn. direktanslutning>
Ange inställningar för åtkomstpunktsläge.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inställningar för åtkomstpunktläge>
<Använd personlig SSID och nätverksnyckel>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Ange SSID att använda>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<SSID>: Ange SSID
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Ange nätverksnyckel att använda>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Nätverksnyckel>: Ange nätverksnyckel
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
När <Använd personlig SSID och nätverksnyckel> är inställt på <På>
Information om användaren och SSID/nätverksnyckel när inloggning associeras och lagras i maskinen. Du kan bara ansluta en mobil enhet.
När <Använd personlig SSID och nätverksnyckel> är inställt på <Av>
Om både <Ange SSID att använda> och <Ange nätverksnyckel att använda> är inställda på <På>, kan flera mobila enheter anslutas samtidigt. Högst fem enheter kan anslutas samtidigt.
Om en av dem eller både <Ange SSID att använda> och <Ange nätverksnyckel att använda> är inställda på <Av>, används ett slumpmässigt SSID eller en nätverksnyckel för att ansluta varje gång. Du kan bara ansluta en mobil enhet.

<Håll alltid aktiverad om SSID-/nätverksnyckel angetts>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställn. direktanslutning>
Om <Ange SSID att använda> och <Ange nätverksnyckel att använda> är aktiverade i <Inställningar för åtkomstpunktläge>, kan direktanslutningar göras utan att du trycker på <Aktivera> i <Direktanslutning> i <Mobil portal>.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Håll alltid aktiverad om SSID-/nätverksnyckel angetts>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Maskinen kan ansluta till flera mobila enheter samtidigt. Högst fem enheter kan anslutas samtidigt.
Om denna inställning är <På>, inaktiveras inställningen <Tid tills direktanslutningssession avslutas>.
Om denna inställning är <På> går maskinen inte i viloläge fullt ut.

<IP-adressinställningar för direktanslutning>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställn. direktanslutning>
Ange IP-adressen för att distribuera till mobila enheter med direktanslutning.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<IP-adressinställningar för direktanslutning>
192.168.22.1
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
IP-adressen för att distribuera till mobila enheter kan vara upp till nio siffror större än värdet på den angivna IP-adressen.

<Personliga inställningar för SSID och nätverksnyckel>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställn. direktanslutning>
Ange ett SSID och en nätverksnyckel för varje användare när du loggar in och ansluter med direktanslutning.
Om du vill ange ett SSID ställer du in <Ange SSID att använda> på <På> och anger SSID.
Om du vill ange en nätverksnyckel ställer du in <Ange nätverksnyckel att använda> på <På> och anger nätverksnyckel.
Om <Aktivera/avaktivera direktanslutning automatiskt vid inloggning/utloggning> är inställt på <På> kan direktanslutning upprättas vid inloggning utan att du trycker på <Mobil portal>  <Direktanslutning> <Aktivera>.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Personliga inställningar för SSID och nätverksnyckel>
<Ange SSID att använda>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Personal Setting Information
<SSID>: Ange personligt SSID.
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Personal Setting Information
<Ange nätverksnyckel att använda>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Personal Setting Information
<Nätverksnyckel>: Ange personlig nätverksnyckel.
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Personal Setting Information
<Aktivera/avaktivera direktanslutning automatiskt vid inloggning/utloggning>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Personal Setting Information
Om du väljer den här inställningen som administratör, välj <Personliga inställningar> på skärmen Inställningar/registrering.

<Använd inloggn.namn som anv.namn f utskriftsjobb>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställn. direktanslutning>
Ange om du vill visa inloggningsnamnet som användarnamn för utskriftsjobb som skrivs ut med direktanslutning.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd inloggn.namn som anv.namn f utskriftsjobb>
<>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
7W93-0L7