<IPv6-adressfilter>

Ange inställningar för IPv6-adressfiltrering.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<Utgående filter>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk> <Brandväggsinställningar> <IPv6-adressfilter>
Ange utgående filter. Ange IP-adresser i brandväggsinställningar
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Utgående filter>
<Använd filter>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Standardprincip>: <Tillåt>, <Neka>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Registrera> (Upp till 16 IPv6-adresser), <Detaljer/redigera>, <Radera>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Registrera>
<En adress> (<Adress>), <Prefixadress> (<IPv6-prefix>, <Prefixlängd>), <Portnummer>(<Ange inte>, <Ange>)
<Ange>(<Portnummer>): <Lägg till>, <Radera>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Detaljer/redigera>
<En adress> (<Adress>), <Prefixadress> (<IPv6-prefix>, <Prefixlängd>), <Portnummer>(<Ange inte>, <Ange>)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Prefixlängd> (1 till 128)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Inkommande filter>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk>  <Brandväggsinställningar>  <IPv6-adressfilter>
Ange det inkommande filtret. Ange IP-adresser i brandväggsinställningar
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inkommande filter>
<Använd filter>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Standardprincip>: <Tillåt>, <Neka>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Registrera> (Upp till 16 IPv6-adresser), <Detaljer/redigera>, <Radera>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Registrera>
<En adress> (<Adress>), <Prefixadress> (<IPv6-prefix>, <Prefixlängd>), <Portnummer> (<Ange inte>, <Ange>)
<Ange> (<Portnummer>): <Lägg till>, <Radera>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Detaljer/redigera>
<En adress> (<Adress>), <Prefixadress> (<IPv6-prefix>, <Prefixlängd>), <Portnummer> (<Ange inte>, <Ange>)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Prefixlängd> (1 till 128)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Tillåt alltid sändning/mottagning med ICMPv6>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>  <Nätverk>  <Brandväggsinställningar>  <IPv6-adressfilter>
Ange om ICMPv6-kommunikation alltid ska tillåtas.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Tillåt alltid sändning/mottagning med ICMPv6>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
7W93-0L4