<MAC-adressfiltrering>

Ange inställningar för MAC-adressfiltrering.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<Utgående filter>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>  <Nätverk>  <Brandväggsinställningar>  <MAC-adressfiltrering>
Ange utgående filter. Ange MAC-adresser i brandväggsinställningar
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Utgående filter>
<Använd filter>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Standardprincip>: <Tillåt>, <Neka>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Registrera> (upp till 100 Mac-adresser), <Redigera>, <Radera>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Inkommande filter>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>  <Nätverk>  <Brandväggsinställningar>  <MAC-adressfiltrering>
Ange det inkommande filtret. Ange MAC-adresser i brandväggsinställningar
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inkommande filter>
<Använd filter>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Standardprincip>: <Tillåt>, <Neka>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Registrera> (upp till 100 Mac-adresser), <Redigera>, <Radera>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
7W93-0L5