<Trådlöst LAN>

Ange inställningar för trådlöst nätverk.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<Inställningar för trådlöst LAN>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>  <Nätverk>  <Trådlöst LAN>
Ange inställningar för trådlöst nätverk. Ansluta till ett trådlöst nätverk
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<WPS tryckknappsläge>
<WPS PIN-kodsläge>
<Övrigt (ange manuellt)>
<Välj åtkomstpunkt>
Välj åtkomstpunkt och säkerhetstyp från listan
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
-
WEP-autentisering: <Ange nätverksnyckel (WEP)> (<WEP-nyckel>: Ange WEP-nyckeln)
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
-
WPA/WPA2-PSK-kryptering: <Ange nätverksnyckel (PSK)> (<PSK>: Ange WPA/WPA2-PSK-lösenordsfras).
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
-
<Ange manuellt>
<SSID>: Ange SSID
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
-
<Säkerhetsinställningar>: <Inget>, <WEP>, <WPA/WPA2-PSK>, <WPA/WPA2-EAP>
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
-
<Säkerhetsinställningar> (<WEP>)
<IEEE 802.11-aut.> (<Öppet system>, <Delad nyckel>), <WEP-nyckel 1>, <WEP-nyckel 2>, <WEP-nyckel 3>, <WEP-nyckel 4>
<Säkerhetsinställningar> (<WPA/WPA2-PSK>)
<Krypteringsmetod> (<Auto>, <AES-CCMP>), <PSK>
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
-

<Information för trådlöst LAN>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>  <Nätverk>  <Trådlöst LAN>
Visar inställningsinformation för trådlöst nätverk. Kontrollera inställningarna och information för trådlöst LAN
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Information för trådlöst LAN>
<Visa alla>
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Detaljer>
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-

<Energisparläge>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>  <Nätverk>  <Trådlöst LAN>
Ange om du vill försätta maskinen i energisparläge regelbundet, enligt signaler som skickas via en trådlös router. Ansluta till ett trådlöst nätverk
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Energisparläge>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
7W93-0L6