Skriva ut filer i brevlådan

Följ anvisningarna nedan för att skriva ut filer i brevlådan. Eftersom filer sparas med utskriftsinställningar, kan du alltid skriva ut med samma resultat. Om du sätter tiden för att spara i brevlådan till obestämd tid (Ange brevlådeinställningar) och spara dokument som du använder dagligen, t.ex. ett försättsblad för fax, med utskriftsinställningar, slipper du skriva ut från en dator.
1
Tryck på <Åtkomst lagrade filer>. Skärmbilden <Hem>
2
Tryck på <Brevlåda>.
3
Välj önskad låda.
För information om objekt på skärmen och anvisningar om hur du använder dem, se Redigera filer i brevlådan.
4
Välj en fil och tryck på <Utskrift>.
Du kan välja och skriva ut högst 100 filer i en brevlåda i taget. Om det finns reserverade jobb i brevlådan beror antalet filer som du kan välja och skriva ut på antalet reserverade filer.
5
Ange antalet utskrifter med sifferknapparna.
Om du väljer flera filer i steg 4, tryck på <Ändra antal kopior> och ange antalet utskrifter.
6
Ange lämpliga utskriftsinställningar.
För utskriftsinställningar, se Inställningsskärm och åtgärder för utskrift av sparade filer.
På skärmen för filval visas filer för vilka en ikon med  har sparats tillsammans med utskriftsinställningarna som angetts när de sparades. Om du vill skriva ut dessa inställningar ska du inte trycka på <Ändra utskriftsinställningar>. De angivna inställningarna kan avaktiveras.
7
Tryck på <Starta utskrift>.
Utskriften startar.
Om du vill avbryta utskriften, tryck på <Avbryt>.
Beroende på filen som sparats från en dator, kanske det inte går att skriva ut, om maskinen inte har stöd för filinställningarna.
Du kan även visa filens förhandsgranskningsbild och skriva ut den från denna skärm. Redigera filer i brevlådan
Det högsta antalet utskriftsjobb som kan reserveras är 100.
7W93-0E4