Skriva ut filer i andra enheter

Du kan använda maskinen för att direkt skriva ut filer som sparats i Avancerat utrymme på andra Canon flerfunktionsskrivare eller i en Windows-server.
1
Tryck på <Åtkomst lagrade filer>. Skärmbilden <Hem>
2
Tryck på <Nätverk>.
3
Välj den enhet du vill ha tillgång till.
För information om objekt på skärmen och anvisningar om hur du använder dem, se Arbeta med filer och mappar på andra enheter.
4
Välj en fil och tryck på <Utskrift>.
Om du väljer PDF- eller XPS-filer, kan du fortsätta med steg 6.
Du kan välja och skriva ut upp till 6 filer i samma mapp åt gången.
5
Välj papperskälla och tryck på <OK>.
6
Ange antalet utskrifter med sifferknapparna.
Om du väljer flera filer i steg 4, tryck på <Ändra antal kopior> och ange antalet utskrifter.
7
Ange lämpliga utskriftsinställningar.
För utskriftsinställningar, se Inställningsskärm och åtgärder för utskrift av sparade filer.
För att skriva ut en PDF-fil med ett lösenord kan du trycka på <Alternativ>  <Lösenord för att öppna dok.>  <Krypteringslösenord> eller <Princip lösenord>, sedan ange lösenordet och trycka på <OK>. För att skriva ut PDF-filer som inte tillåter utskrift eller skriva ut PDF-filer som endast tillåter utskrift med låg upplösning med hög upplösning, anger du lösenordet.
8
Tryck på <Starta utskrift>.
Utskriften startar.
Om du vill avbryta utskriften kan du trycka på <Avbryt>  <Ja>.
7W93-0E0