İşlevler İçin Varsayılan Ayarları Değiştirme

Varsayılan ayarlar, makineyi açtığınızda görüntülenen ayarlardır. Bu varsayılan ayarları, sık olarak gerçekleştirdiğiniz işlemlerle eşleşecek şekilde değiştirirseniz, her eylem gerçekleştirdiğinizde aynı ayarları belirtme gereksinimini ortadan kaldırabilirsiniz.

Bellek Ortamı Yazdırma

Değiştirilebilir ayarlar hakkında bilgi için bkz. <Saklanan Dosyalara Erişim Ayarları>.
<Menü>  <Fonksiyon Ayarları> <Dosyalara Eriş> <Bellek Ortamı Ayarları>  <Saklanan Dosyalara Erişim Ayarları> <Varsayılan Ayarları Değiştir (Bellek Ortamı Baskısı)> Ayarı seçin Seçilen öğenin varsayılan değerini değiştirin <Uygula>  
Her bir ayar ekranında <Sıfırla> öğesini seçerseniz, varsayılan ayarları geri yükleyebilirsiniz.
6X9H-02U