<Dosyalara Eriş>

Saklanan dosyaları yazdırma ile ilgili tüm ayarlar açıklamalarıyla birlikte listelenmektedir. Varsayılan ayarlar kama ile işaretlenmiştir ().
Yıldız işareti (*)
(*) Yıldız işareti ile işaretli ayarlar kullandığınız modele, seçeneklere veya diğer ayar öğelerine bağlı olarak görüntülenmeyebilir.

<Genel Ayarlar>

Bellek ortamı yazdırma için varsayılan ayarları yapılandırın.
<Saklanan Dosyalara Erişim Ayarları>
USB bellek aygıtındaki dosyaları yazdırmak ve bu dosyaları görüntüleme yöntemi için ayarları değiştirebilirsiniz.
<Varsayılan Ayarları Değiştir (Bellek Ortamı Baskısı)>
Bellek ortamı yazdırma ile ilgili varsayılan ayarları değiştirebilirsiniz. Burada yapılandırılan ayarlar, bellek ortamı yazdırma işlevinin varsayılan ayarları olarak kullanılmaktadır. İşlevler İçin Varsayılan Ayarları Değiştirme
<Kağıt>
<Çok Amaçlı Tepsi>
<Çekmece 1>
<Çekmece 2>*
<Kopya Sayısı>
1 ila 999
<2-Taraflı Baskı>
<Kapalı>
<Kitap Tipi>
<Takvim Tipi>
<JPEG/TIFF Detaylarını Ayarla>
<Parlaklık>
Beş Düzey
<N sayfa 1 arada>
<Kapalı>
<2'si 1 arada>
<4'ü 1 arada>
<Orijinal Tür>
<Foto Önceliği>
<Metin Önceliği>
<Yarım tonlar>
<Tonlama>
<Hata Ayıklama>
< PDF Detaylarını Ayarla>
<Parlaklık>
Yedi Düzey
<N sayfa 1 arada>
<Kapalı>
<2'si 1 arada>
<4'ü 1 arada>
<6'sı 1 arada>
<8'i 1 arada>
<9'u 1 arada>
<16'sı 1 arada>
<Baskı Aralığı>
<Tüm Sayfalar>
<Belirtilen Sayfalar>
<Kağıt Boyutuna Uygun Büyüt/Küçült>
<Kapalı>
<Açık>
<Baskı Alanını Genişlet>
<Kapalı>
<Açık>
<Baskı Açıklamaları>
<Kapalı>
<Otomatik>
<Diğer Ayarlar>
<Yarım tonlar>
<Hata Ayıklama>
    <Kapalı>
    <Açık>
<Çözünürlük/Tonlama>*
    <Metin>
        <Çözünürlük>
        <Tonlama>
    <Grafikler>
        <Çözünürlük>
        <Tonlama>
    <Görüntü>
        <Çözünürlük>
        <Tonlama>
<Saf Siyah Metin>
<Kapalı>
<Açık>
<Siyah Üst Baskı>*
<Kapalı>
<Açık>
<RGB Kaynak Profili>
<sRGB>
<Gamma 1,5>
<Gamma 1,8>
<Gamma 2,4>
<Hiçbiri>
<CMYK Simülasyon Profili>
<JapanColor(Canon)>
<U.S. Web Coated v1.00(Canon)>
<Euro Standard v1.00(Canon)>
<Hiçbiri>
<Gri Tonlama Profili Kullan>
<Kapalı>
<Açık>
<Çıktı Profili>
<Metin>
    <Normal>
    <Foto>
    <TR Normal>
    <TR Foto>
<Grafikler>
    <Normal>
    <Foto>
    <TR Normal>
    <TR Foto>
<Görüntü>
    <Normal>
    <Foto>
    <TR Normal>
    <TR Foto>
<Eşleme Yöntemi>
<Algısal>
<Doygunluk>
<Kolorimetrik>
<Bileşik Üst Baskı>
<Kapalı>
<Açık>
<Gri Tonlama Dönüştürmesi>
<sRGB>
<NTSC>
<Uniform RGB>
<Baskı Kalitesi>
<Yoğunluk>*
    Sarı/Macenta/Camgöbeği/Siyah
        17 düzey
    <Hassas Ayar>
        <Sarı>/<Magenta>/<Cyan>/<Siyah>
            <Yüksek>/<Orta>/<Düşük>
                17 Düzey
<Toner Tasarrufu>
    <Kapalı>
    <Açık>
<Tonlama>
    <Yüksek 1>
    <Yüksek 2>
<Yoğunluk Hassas Ayarı>
    Beş Düzey
<Çözünürlük>
    <1200 dpi>
    <600 dpi>
<Özel Düzeltme Modu>
    <Mod 1>
    <Mod 2>
    <Mod 3>
    <Mod 4>
    <Mod 5>
    <Mod 6>
<Toner Hacmi Düzeltmesi>
    <Standart>
    <Tonlama Önceliği>
    <Metin Önceliği>
<Hat Kontrolü>
    <Çözünürlük Önceliği>
    <Tonlama Önceliği>
<Genişlik Ayarlama>
    <Kapalı>
    <Açık>
        <Metin>
        <Hat>
        <Metin ve Satır>
<Gelişmiş Düzeltme>
    <Gelişmiş Düzeltme>
        <Kapalı>
        <Seviye 1>
        <Seviye 2>
    <Grafiklere Uygula>*
        <Kapalı>
        <Açık>
    <Metne Uygula>*
        <Kapalı>
        <Açık>
<Tonlama Düzeltme>
    <Tonlama Düzeltme>
        <Kapalı>
        <Seviye 1>
        <Seviye 2>
    <Grafiklere Uygula>*
        <Kapalı>
        <Açık>
    <Görüntülere Uygula>*
        <Kapalı>
        <Açık>
<Varsayılan Görüntüleme Ayarlr>
USB bellek aygıtındaki dosyaları görüntüleme yöntemi olarak Önizleme/Küçük Resim/Ayrıntılar öğesini seçin.
<Önizleme>
<Küçük Resim>
<Ayrıntılar>
<Dosya Sıralama Varsayılan Ayarları>
Bir USB bellek aygıtındaki dosyaların, dosya adının mı yoksa tarihin mi artan ya da azalan sırasına göre görüntüleneceğini seçin.
<Ad (Artan)>
<Ad (Azalan)>
<Tarih/Saat (Artan)>
<Tarih/Saat (Azalan)>
<Dosya Adı Görüntüleme Biçimi>
Bir USB bellek aygıtında saklanan dosya adları için kısa metin mi yoksa uzun metin mı görüntüleneceğini seçin.
<Kısa Dosya Adı>
<Uzun Dosya Adı>

<Bellek Ortamı Ayarları>

USB bellek aygıtı işlevlerini etkinleştirmeyi veya devre dışı bırakmayı belirtin.
<Baskı İşlevini Kullan>
Makineye bağlı olduğunda USB bellek aygıtından verilerin yazdırılmasına izin verilip verilmeyeceğini seçin. USB Yazdırma İşlevini Kısıtlama
<Kapalı>
<Açık>
6X9H-05L