<Durum Denetleme> Ekranı

<Drm Denetlme> öğesini seçtiğinizde, belgelerin ilerlemesinin yanı sıra makinenin durumunu ve ağ ayarı bilgilerini kontrol etmenize olanak sağlayan bir ekran görüntülenir.

<Hata Bilgisi/Bildirim>

Oluşan hataların ayrıntılarını görüntüler. Daha fazla bilgi için çevrimiçi kılavuz web sitesinde "Sorun Giderme (FAQ)" bölümüne göz atın.

<Cihaz Bilgileri>

Makinenin durumunu görüntüler.
<Kağıt Bilgileri>
Kağıdın, her bir kağıt kaynağına yüklenip yüklenmediğini görüntüler.
<Kartuş Bilgileri>
Toner kartuşlarında kalan toner miktarını görüntüler. Diğer dahili parçalar toner tükenmeden kullanım ömürlerinin sonuna ulaşabilirler.
<Güvenli Baskı Bellek Kullanımı>
Güvenliği sağlanmış belge verilerinin kaydedilmesi için geçerli olarak kullanılan bellek miktarını görüntüler. PIN ile Güvenliği Sağlanan Bir Belgeyi Yazdırma (Güvenli Yazdırma)
<Sürüm Bilgileri>
Bellenim sürüm bilgisini görüntüler.
<Seri Numarası>
Makinenin seri numarasını görüntüler.

Yazdırılan ve alınan belgelerin durum ve günlükleri

Seçilen öğenin geçerli durumunu görüntüler. Aşağıda <Yazdırma İşi> ekranı örnek olarak verilmiştir.

<Ağ Bilgileri>

Makinenin IP adresi gibi ağ ayarlarını ve kablosuz LAN iletişimlerinin durumu gibi durumları görüntüler. Ağ Ayarlarını Görüntüleme

IP Adresi

Makinenin IPv4 adresini görüntüler.
<IP Adresini Göster> ayarını seçerek <Durum Denetleme> ekranında IP adresinin görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirleyebilirsiniz. <IP Adresini Göster>

<Bellek Ortmn Kldr>

USB bellek aygıtını güvenli şekilde çıkarmak için kullanılır. Bu sadece bir USB bellek aygıtı makineye bağlandığında görüntülenir. USB Bellek Aygıtını Çıkarma
6X9H-021