Makinede Oturum Açma

Departman Kimliği Yönetimi veya Sistem Yöneticisi Kimliği etkinleştirilmişse, makineyi kullanmadan önce oturum açmalısınız. Oturum açma ekranı görüntülendiğinde, Departman Kimliği ve PIN'ini girmek için aşağıdaki yordamı kullanın.
1
Kimliği girin.
1
<Departman Kimliği> veya <Sistm Yönetcisi Kmliği> öğesini seçin.
2
Kimliği girin.
Kayıtlı bir PIN yoksa, 3. adıma ilerleyin.
2
PIN'i girin.
1
<PIN> öğesini seçin.
2
PIN'i girin.
3
<Oturum Açma> öğesini seçin.
Oturum açma ekranı Ana Ekran olarak değişir.
Makineyi kullandıktan sonra oturum açma ekranını görüntülemek için <Oturumu Kpat> öğesini seçin.
6X9H-025