Sistem Yöneticisi Kimliğini ve PIN'i Ayarlama

Sistem yöneticisi hesabını, "Sistem Yöneticisi Kimliği", ayarlayın. Ayrıca Sistem Yöneticisi Kimliği için bir PIN ayarlayabilirsiniz. Sistem Yöneticisi Kimliği belirtilirse, yönetici ayrıcalıklarını gerektiren öğelere erişebilirsiniz; örneğin, <Ağ> ve <Yönetim Ayarları> seçeneklerine sadece Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN doğru şekilde girilirse erişebilirsiniz. Sistem Yöneticisi Kimliği ayarlarının bilgileri, makine güvenliği açısından kritik önem taşır, bu nedenle yalnızca Yöneticilerin Sistem Yöneticisi Kimliğini ve PIN'ini bildiğinden emin olun.
1
Ana Ekran'da <Menü> öğesini seçin. Ana Ekran
2
<Yönetim Ayarları> öğesini seçin.
Sistem Yöneticisi Kimliği zaten ayarlanmışsa
Oturum açma ekranı görüntülenirse, doğru kimliği ve PIN'i girin. Makinede Oturum Açma
3
<Kullanıcı Yönetimi>  <Sistem Yöneticisi Bilgisi Ayarları> öğesini seçin.
4
<Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN Kodu> öğesini seçin.
5
Sistem Yöneticisi Kimliğini ve PIN'i belirtin.
<Sistm Yönetcisi Kmliği>  <Sist. Yöneticisi PIN'i> öğesini belirtin.
Her bir öğeye numara girin ve <Uygula> öğesini seçin.
Onay ekranı görüntülenir. Onaylamak için PIN'i tekrar girin.
"00" veya "0000000" gibi sadece sıfırdan oluşan bir Kimlik ya da PIN kaydedemezsiniz.
öğesine girdiğiniz Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN ayarlarını iptal etmek istiyorsanız, alanlar boşken <Uygula> öğesini seçin.
Sistem Yöneticisi Adını Ayarlama
PIN'inizi unutmayın. PIN'inizi unutursanız bölgenizdeki yetkili Canon bayinize ya da Canon yardım hattına başvurun.
Uzak Kullanıcı Arabirimi aracılığıyla ayarları yapılandırma
Uzak Kullanıcı Arabirimini başlatın ve Sistem Yöneticisi modunda oturum açın. [Ayarlar/Kayıt] [Kullanıcı Yönetimi]  [Sistem Yöneticisi Bilgisi]  [Düzenle] öğelerini tıklatın ve görüntülenen ekranda gerekli ayarları belirtin.
Uzak Kullanıcı Arabirimini kullanarak, işletim paneliyle kaydedebildiğiniz ayarların yanı sıra, iletişim bilgileri, Yönetici yorumları ve makinenin kurulum konumu gibi çeşitli bilgileri de kaydedebilirsiniz. Kayıtlı bilgiler, Uzak Kullanıcı Arabiriminin [Cihaz Bilgileri] sayfasında görüntülenebilir. Sistem Yöneticisi Bilgilerini Kontrol Etme
Makinede oturum açma
<Ağ> ve <Yönetim Ayarları> gibi yönetici ayrıcalıklarını gerektiren öğelere erişmeye çalışırsanız, Sistem Yöneticisi Kimliği belirtildiğinde Oturum Açma ekranı görüntülenir. Makinede Oturum Açma
Uzak Kullanıcı Arabiriminde Sistem Yöneticisi Modunu kullanarak oturum açarken de Sistem Yöneticisi Kimliğini ve PIN girmelisiniz. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
6X9H-03X