Departman Kimliği Yönetimini Ayarlama

Birden çok kullanıcı veya grup için birden fazla kimlik kullanarak makineye erişimi kontrol edebilirsiniz. Departman Kimliği Yönetimi etkinleştirildiğinde bir kullanıcı makineyi çalıştırmayı denerse, oturum açma ekranı görüntülenir ve kullanıcının makineyi kullanmak için kendi Departman Kimliğini ve PIN'ini girmesi gerekir. Departman Kimliği Yönetimi etkinleştirildiğinde, yazdırma gibi işlevlerin kullanımı her bir Departman Kimliği için kaydedilir. Departman Kimliği Yönetimi işlevini yapılandırmak için departman kimliklerini gerektiği gibi kaydedin ve sonra Departman Kimliği Yönetimi işlevini etkinleştirin. Bilgisayardan işlem yapmak için Departman Kimliği Yönetimini etkinleştirmek istiyorsanız, ek ayarlar gerekir.
Uzak Kullanıcı Arabiriminden makineyi ayarlarken gerçekleştirilecek temel işlemler hakkında bilgi için bkz. Uzak Kullanıcı Arabiriminden Menü Seçeneklerini Ayarlama.

Departman Kimliğini ve PIN'i Kaydetme/Düzenleme

Bir Departman Kimliğini kaydedin ve bunun için bir PIN ayarlayın. Yönetilecek tüm departman kimliklerini kaydedin.
1
Uzak Kullanıcı Arabirimini başlatın ve Sistem Yöneticisi modunda oturum açın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Ayarlar/Kayıt] öğesini tıklatın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[Kullanıcı Yönetimi]  [Departman Kimliği Yönetim] öğesini seçin.
4
Departman Kimliklerini kaydedin veya düzenleyin.
Departman Kimliği Kaydetme
1
[Yeni Departman Kaydet] öğesini tıklatın.
2
Gerekli ayarları belirtin.
[Departman Kimliği]
Kaydedilecek Departman Kimliği numarasını girin.
[PIN Ayarla]
PIN ayarlamak için onay kutusunu seçin ve hem [PIN] hem de [Onay] metin kutularına aynı numarayı girin.
[Fonksiyonları Kısıtla]
Yazdırılacak sayfa sayısını ve kaydedilecek departmanlar için mevcut işlevleri kısıtlayabilirsiniz. Yazdırılacak sayfa sayısını kısıtlamak için hedef türü onay kutusunu seçin ve [Sayfa Sayısı] alanına uygun sayfa sayısını girin. İşlevleri kısıtlamak için hedef işlevler onay kutusunu seçin.
3
[Tamam] öğesini tıklatın.
Kayıtlı Departman Kimliğinin ayarlarını düzenleme
1
Düzenlemek için [Departman Kimliği] altında bulunan ilgili metin bağlantısını tıklatın.
2
Ayarları gerektiği gibi değiştirin ve [Tamam] öğesini tıklatın.
Departman Kimliği Silme
Silmek istediğiniz Departman Kimliğinin sağında [Sil] öğesini tıklatın  [Tamam] öğesini tıklatın.
[Departman Kimliği Sayfa Toplamı]
Bugüne kadar gerçekleştirilen işlerin toplam sayfa sayısını departman kimliğine göre kontrol edebilirsiniz.
Sayıları sıfırlamak istiyorsanız, [Departman Kimliği] altındaki ilgili metin bağlantısına tıklatın ve ardından [Sayımı Sil]  [Tamam] seçeneklerine tıklatın. Tüm Departman Kimliklerinin sayılarını sıfırlamak istiyorsanız, [Tüm Sayımları Temizle]  [Tamam] seçeneğine tıklatın.

Departman Kimliği Yönetimini Etkinleştirme

Gerektiği kadar Departman Kimliğini kaydettikten sonra Departman Kimliği Yönetimini etkinleştirin.
1
Uzak Kullanıcı Arabirimini başlatın ve Sistem Yöneticisi modunda oturum açın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Ayarlar/Kayıt] öğesini tıklatın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[Kullanıcı Yönetimi]  [Departman Kimliği Yönetim] öğesini seçin.
4
[Düzenle] öğesini tıklatın.
5
[Departman Kimliği Yönetim] onay kutusunu seçin.
[Departman Kimliği Yönetim]
Departman Kimliği Yönetimini etkinleştirmek için onay kutusunu seçin. Departman Kimliği Yönetimini kullanmak istemiyorsanız, onay kutusunu temizleyin.
[Kimliği Bilinmeyen Baskı İşlerine İzin Ver] hakkında bilgi için bkz. Departman Kimliği Bilinmediğinde İşleri Engelleme.
6
[Tamam] öğesini tıklatın.
İşletim panelini kullanma
Departman Kimliği Yönetimi ayarlarına Ana Ekran içindeki <Menü> öğesinden de erişilebilir. <Departman Kimliği Yönetim>
Makinede oturum açma
Departman Kimliği Yönetimi etkinleştirildiğinde makineyi çalıştırmayı denerseniz, oturum açma ekranı görüntülenir. Makinede Oturum Açma

Bilgisayardan Yapılan İşler için Departman Kimliği Yönetimini Etkinleştirme

Bilgisayardan yapılan işler için Departman Kimliği Yönetimini etkinleştirmek istiyorsanız, bilgisayarınızda yüklü olarak gelen sürücüyü kullanarak departman kimliğini ve PIN'i belirtmeniz gerekir.
Şu yordamı gerçekleştirmek için bilgisayarınızda yönetici hesabıyla oturum açın.
1
Yazıcı klasörünü açın. Yazıcı Klasörünü Görüntüleme
2
Bu makinenin sürücü simgesine sağ tıklayın ve [Yazıcı özellikleri] veya [Özellikler] öğesine tıklayın.
3
[Aygıt Ayarları] sekmesini tıklatın.
4
[Kullanıcı Yönetimi] altındaki [Departman Kimliği Yönetimi] öğesini seçin.
5
Sağda bulunan [Ayarlar] öğesini tıklatın.
6
Ayarları gerektiği gibi belirtin ve [Tamam] öğesini tıklatın.
[PIN Ayarına İzin Ver]
PIN ayarını etkinleştirmek için onay kutusunu seçin.
[Departman Kimliği]
Departman Kimliği numarasını girin.
[PIN]
Departman Kimliğine karşılık gelen PIN'i gerektiği gibi girin.
[Doğrula]
Doğru kimliğin ve PIN'in girildiğini doğrulamak için tıklatın. Makine ve bilgisayar bir USB veya WSD (Aygıtlar üzerinde Web Hizmetleri) bağlantı noktası aracılığıyla bağlanmışsa, bu işlev kullanılamaz.
[Yazdırırken Departman Kimliğini/PIN'i Onayla]
Bir bilgisayardan her iş gönderdiğinizde, [Departman Kimliğini/PIN Onayla] açılır ekranını görüntülemek için onay kutusunu seçin.
[Syh/Byz Yazd. Sırasında Departman Kiml. Yönetimi Kullanma]
Bilinmeyen kimlikli iş olarak siyah beyaz yazdırma verilerini göndermek için onay kutusunu seçin.
[Aygıtta Departman Kimliği/PIN Doğrula]
Makine ve bilgisayar bir USB veya WSD bağlantı noktasıyla bağlıysa onay kutusunu seçin.
7
[Tamam] öğesini tıklatın.
Makinede oturum açma
Departman Kimliği Yönetimi etkinleştirildiğinde bir bilgisayardan iş göndermeyi denediğinizde, şu açılır ekran görüntülenir ([Yazdırırken Departman Kimliğini/PIN'i Onayla] onay kutusu seçilmemişse):

Departman Kimliği Bilinmediğinde İşleri Engelleme

Departman Kimliği Yönetimi etkinleştirilmiş durumdayken de kullanıcının bir kimlik ve PIN girmeden işleri yürütebilmesi için "Bilgisayardan yazdırma" varsayılan olarak yapılandırılır. Kimlik ve PIN girilmediği sürece hiçbir işlevin kullanılmaması için bir ayar yapılandırmak istiyorsanız, aşağıdaki yordamı gerçekleştirin.
1
Uzak Kullanıcı Arabirimini başlatın ve Sistem Yöneticisi modunda oturum açın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Ayarlar/Kayıt] öğesini tıklatın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[Kullanıcı Yönetimi]  [Departman Kimliği Yönetim] öğesini seçin.
4
[Düzenle] öğesini tıklatın.
5
Onay kutularını gerektiği gibi temizleyin.
[Kimliği Bilinmeyen Baskı İşlerine İzin Ver]
Departman Kimliği Yönetimi etkinleştirildiğinde bilgisayardan iş göndermek için doğru kimliği ve PIN'i girmeniz gerekir (Bilgisayardan Yapılan İşler için Departman Kimliği Yönetimini Etkinleştirme). Ancak bu ayar için onay kutusu seçilmişse, kimlik ve PIN girilmeden de işler yürütülebilir. Doğru departman kimliği ve PIN girilmediği sürece hiçbir işin yürütülmemesi sağlayacak bir ayar yapılandırmak istiyorsanız, onay kutusunu temizleyin.
6
[Tamam] öğesini tıklatın.
6X9H-03Y