Toner Kartuşunu Değiştirme

Az miktarda toner kartuşu kaldığında veya toner bittiği için artık yazdırılamadığında ekranda bir uyarı mesajı belirir. Bu sorunu çözmeden yazdırmaya devam ederseniz, baskı kalitesinin düşeceğini unutmayın. Toner kartuşlarında kalan miktarı ekranda kontrol edebilirsiniz (Sarf Malzemelerinde Kalan Miktarı Kontrol Etme).

Bir Mesaj Görüntülendiğinde

Görüntülenen mesaj, toner kartuşlarında kalan miktara bağlıdır. Hangi mesajın görüntülendiğine bağlı olarak, yedek toner kartuşunun hazır olduğundan emin olmanız veya toner kartuşunu değiştirmeniz gerekir.
Toner Kartuşunu Değiştirme Yordamı
Yedek Parçalar
<Kartuşu hazırlayın.> 
<Düşük Kartuş Seviyesi>
<Kartuş Kullanım Ömrü Sonu>

Çıktıların Kalitesi Kötüyse

Çıktılarınız aşağıdaki özelliklerden herhangi birini göstermeye başlarsa, toner kartuşlarınızdan biri tükenmiş olabilir. Herhangi bir ileti görüntülenmese bile neredeyse boş olan toner kartuşunu değiştirin. Toner Kartuşunu Değiştirme Yordamı
Çizgiler Görülüyor/Yazdırma Düzgünsüz
Kısmen soluk
Eşit olmayan yoğunluk
Beyaz Noktalar Görüntüleniyor
Toner lekeleri ve damlaları görünüyor
Orijinallerin boş alanları çıktılarda grimsi bir renk alıyor

Toner Kartuşunu Değiştirme Yordamı

Toner kartuşlarını değiştirmeden önce bu ürünle birlikte verilen "Başlangıç" içindeki önlemleri okuyun. Kılavuzlar ve İçerikleri
1
Ön kapağı açın.
2
Kartuş tepsisini dışarı doğru çekin.
3
Hedef toner kartuşunu düz bir şekilde yukarıya doğru çekip makineden çıkarın.
4
Yedek toner kartuşunu ambalaj malzemesinden çıkarın.
1
Ambalaj malzemesinin şeridini düz bir yüzeye çekin.
2
Toner kartuşunu çekip çıkarın.
5
Kartuşun içindeki toneri eşit bir şekilde dağıtmak için aşağıda gösterildiği şekilde toner kartuşunu 5 veya 6 kere sallayın.
Toner kartuşunun altındaki drum yüzeyine dokunmayın.
6
Toner kartuşunu takın.
Her bir toner kartuşu renginin toner kartuşu tepsisinde kendi yuvası vardır ve bu tepsi karşılık gelen bir renk etiketiyle gösterilir (). Toner kartuşunu, kendi rengine karşılık gelen yuvaya yerleştirin.
Toner kartuşunun alt yüzeyi açıkta olduğundan, yuvaya yerleştirirken toner kartuşunu yuva çerçevesine çarpmamaya dikkat edin.
7
Toner kartuşu tepsisini geriye doğru itin ve ön kapağı kapatın.
Ön kapak kapatıldıktan hemen sonra hızlı ayarlama (Hızlı Ayarlama) başlar.
6X9H-066