<Al>

I-Faks alma ile ilgili tüm ayarlar açıklamalarıyla birlikte listelenmektedir. Varsayılan Ayarlar kama ile işaretlenmiştir ().

<Genel Ayarlar>

Toner kartuşunda kalan miktar azaldığında gerçekleştirilecek işlemleri belirtin.
<Kart. Miktr Azkn Yzdr Dvm Et>
Toner kartuşunda kalan miktar azalırken I-Faks alınırsa, yazdırılmaz. Bu işlev etkinleştirilmişse, toner kartuşlarında kalan miktar azalsa bile yazdırmaya devam edebilirsiniz.
<Kapalı>
<Açık>
Bu işlev etkinleştirildiğinde, I-Faksların baskısı soluk veya bulanık olabilir. Alınan belgeler saklanmaz, bu yüzden belge okunaksızsa gönderenden belgeyi yeniden göndermesini isteyebilirsiniz.

<I-Faks Ayarları>

Alınan I-Faks belgelerini yazdırmak için ayarları yapılandırın.
<Her İki Yüze Yazdır>
Alınan belgeleri kağıdın her iki yüzüne yazdırır.
<Kapalı>
<Açık>
<Alım Baskısı Boyutu>
Yazdırma için kullanılacak kağıt boyutunu belirtin.
<A4>
<LTR>
<LGL>
<FOOLSCAP/FOLIO>
<OFICIO>
<LETTER (Government)>
<LEGAL (Government)>
<LEGAL (India)>
<FOOLSCAP (Australia)>
<OFICIO (Brazil)>
<OFICIO (Mexico)>
6X9H-05K