Ayarları Başlangıç Durumuna Getirme

Şu ayarları geri yükleyebilirsiniz:

Menüyü Başlangıç Durumuna Getirme

Makinenin ayarlarını geri yükleyebilirsiniz (Ayar Menüsü Listesi). Seçilen ayarlara bağlı olarak makineyi başlangıç durumuna getirdikten sonra yeniden başlatmanız gerekebilir.
<Menü>  <Yönetim Ayarları>  <Veri Yönetimi>  <Menüyü Sıfırla>  Başlangıç durumuna getirmek istediğiniz öğeyi seçin  <Evet>  (Gerekirse makineyi yeniden başlatın)
Makinenin ayarlarını yalnızca <Tercihler> bölümünde <Ağ> öğesi için geri yükleyebilirsiniz.
<Menü>  <Tercihler>  <Ağ>  <Ağ Ayarlarını Sıfırla>  <Evet>  <Tamam>  Makineyi yeniden başlatın

Anahtarı ve Sertifikayı Başlangıç Durumuna Getirme

Anahtar ve sertifikanın ve CA sertifikasının ayarlarını geri yükleyebilirsiniz. Makineye kaydettiğiniz tüm anahtar ve sertifikaların ve CA sertifikalarının (önceden yüklenmiş anahtarlar ve CA sertifikaları hariç) başlangıç durumuna getirme işleminin ardından silineceğini unutmayın.
Başlangıç durumuna getirme işleminin ardından, örneğin TLS şifreli iletişim ve IPSec iletişimi için IKE gibi bir anahtar ve sertifika gerektiren işlevler kullanılabilir değildir. Bu işlevleri kullanmak için anahtar ve sertifika ayarlarını yapılandırın ve işlevleri tekrar etkinleştirin.
<Menü>  <Yönetim Ayarları>  <Veri Yönetimi>  <Anahtar ve Sertifikayı Sıfırla>  <Evet> 

Tüm Verileri/Ayarları Başlangıç Durumuna Getirme

Bu, günlükler de dahil olmak üzere tüm veri ve makine ayarlarının fabrika varsayılan değerlerine geri yüklenmesini sağlar. Bu, makineyi değiştirirken veya imha ederken hassas verilerin sızdırılmasını önler. Başlangıç durumuna getirme işlemi tamamlandığında, makine otomatik olarak yeniden başlar.
Başlangıç durumuna getirme işleminden önce işlenmekte olan veya işlenmeyi bekleyen belgelerin olmadığından emin olun. Başlangıç durumuna getirme işlemi gerçekleştirildiğinde, bu belgeler silinir.
Başlangıç durumuna getirme işleminin ardından makineyi kullanmak için tüm ayarları en başından itibaren yapılandırmanız gerekmektedir.
<Menü>  <Yönetim Ayarları>  <Tüm Verileri/Ayarları Sıfırla>  <Evet>  <Evet>
6X9H-051