Erişim Ayrıcalıklarını Ayarlama

Yalnızca erişim ayrıcalıklarına sahip kullanıcıların makineyi kullanmasına izin vererek yetkisiz erişime karşı makineyi koruyun. Erişim ayrıcalıkları sistem yöneticileri, genel kullanıcılar ve Uzak Kullanıcı Arabirimleri için ayrı ayrı ayarlanır. Ayrıcalıklar ayarlandığında, ayarları yazdırmak ya da değiştirmek için kullanıcı bir kimlik ve PIN girmelidir.
Sistem yöneticisi için "Sistem Yöneticisi Kimliği" adında tam erişim ayrıcalıkları olan bir hesap oluşturun. "Departman Kimliği" adında bir hesap kaydetmek, genel kullanıcıları yönetmenizi sağlar. Bir Departman Kimliği kullanarak, bu makineyi kullanmak için bir PIN ayarlayabilir ve her departman kimliği için yazdırılan sayfa sayısını takip edebilirsiniz. Uzak Kullanıcı Arabirimi Erişim PIN'i ayarlayarak da Uzak Kullanıcı Arabirimi kullanımını kısıtlayabilirsiniz.
Sistm Yönetcisi Kmliği
Sistem Yöneticisi Kimliği, tam erişim ayrıcalıklarına sahip bir hesaptır. Bir Sistem Yöneticisi Kimliği belirtirseniz, <Ağ> veya <Yönetim Ayarları> gibi yönetici ayrıcalıklarını gerektiren öğelere erişmek için Sistem Yöneticisi Kimliği bilgilerini kullanarak makinede oturum açmanız gerekir. Sistem Yöneticisi Kimliği oluşturmanızı ve kaydetmenizi öneririz. Aksi takdirde, herhangi biri makine ayarlarını değiştirebilir. Yalnızca bir Sistem Yöneticisi Kimliği kaydedilebilir. Sistem Yöneticisi Kimliğini ve PIN'i Ayarlama
Departman Kimliği (Departman Kimliği Yönetim)
Bir Departman Kimliği kaydederek, bir kullanıcı (veya kullanıcı grubu) için erişim ayrıcalıkları belirtebilirsiniz. Birden çok Departman Kimliği kaydedebilirsiniz. Departman Kimlikleri etkinleştirildiğinde bir kullanıcı makineyi çalıştırmayı denerse, oturum açma ekranı görüntülenir ve kullanıcının makineyi kullanmak için kendi Departman Kimliğini ve PIN'ini girmesi gerekir. Her bir Departman Kimliği için kaç sayfa yazdırıldığı gibi bilgiler derlenebilir. Departman Kimliği Yönetimini Ayarlama
Uzak Kullanıcı Arabirimi PIN'i (Uzak Kullanıcı Arabirimi Erişim PIN'i)
Bu PIN, Uzak Kullanıcı Arabirimini kullanmak içindir. Yalnızca PIN'i bilen kullanıcılar Uzak Kullanıcı Arabirimine erişebilir. Uzak Kullanıcı Arabirimi PIN'i Ayarlama
6X9H-03W