Ağ Ortamını Ayarlama

Makineyi kablolu veya kablosuz yerel ağa (LAN) bağlarken, seçilen ağ için benzersiz olan bir IP adresi ayarlamanız gerekir. İletişim ortamınıza ve ağ aygıtlarınıza bağlı olarak "kablolu" veya "kablosuz" seçeneğini belirleyin. Belirli IP adresi ayarları için internet hizmet sağlayıcınıza veya Ağ Yöneticinize başvurun.
Makine güvenli olmayan bir ağa bağlanırsa kişisel bilgileriniz üçüncü bir tarafa sızabilir.
Makine hem kablolu hem de kablosuz LAN'a aynı anda bağlanamaz.
Bu makineyle birlikte LAN kablosu veya yönlendirici verilmez. Gerektiğinde bunları hazır bulundurun.
Ağ aygıtlarınızla ilgili daha fazla bilgi için aygıtların talimat kılavuzlarına bakın veya üreticinize başvurun.

Başlamadan Önce

Makineyi bir ağa bağlamak için bu adımları izleyin.
Bilgisayar ayarlarınızı kontrol edin.
Bilgisayarın düzgün şekilde ağa bağlandığından emin olun. Daha fazla bilgi için kullandığınız aygıtların talimat kılavuzlarına bakın veya aygıt üreticilerine başvurun.
Bilgisayardaki ağ ayarlarının tamamlandığından emin olun. Ağ düzgün şekilde ayarlanmamışsa, aşağıdaki geri kalan yordamı gerçekleştirseniz de makineyi ağ üzerinde kullanamazsınız.
Ağa göre iletişim yönteminin ayarlarını veya Ethernet türünü değiştirmeniz gerekebilir (Ethernet Ayarlarını Yapılandırma). Daha fazla bilgi için internet hizmet sağlayıcınıza veya Ağ Yöneticinize başvurun.
Bir IEEE 802.1X ağına bağlanmak için bkz. IEEE 802.1X Kimlik Doğrulaması Ayarlarını Yapılandırma.
Kablolu veya kablosuz LAN'ı seçin.
Kablolu veya kablosuz LAN'a bağlanın.
Adım 2'de seçtiğiniz ayara karşılık gelen bölüme ilerleyin.
Kablolu LAN'a Bağlanma
Kablosuz LAN'a bağlanma
IP adresini gerektiği gibi ayarlayın.
Satın aldığınızda, makine bir IP adresini otomatik alacak şekilde ayarlanmıştır. Belirli bir IP adresi kullanmak istiyorsanız bu ayarı değiştirin. IP Adreslerini Ayarlama
6X9H-006