IEEE 802.1X Kimlik Doğrulaması Ayarlarını Yapılandırma

Makine, istemci aygıtı olarak bir 802.1X ağına bağlanabilir. Tipik bir 802.1X ağı, bir RADIUS sunucusundan (kimlik doğrulama sunucusu), LAN anahtarından (kimlik doğrulayıcı) ve kimlik doğrulama yazılımı içeren istemci aygıtlarından (doğrulama isteyenler) oluşur. Bir aygıt, 802.1X ağına bağlanmayı denerse, aygıt bağlantının yetkisiz bir kullanıcı tarafından yapıldığını kanıtlamak için kullanıcı kimlik doğrulamasından geçmelidir. Kimlik doğrulama bilgileri bir RADIUS sunucusuna gönderilir ve RADIUS sunucusu tarafından kontrol edilir; bu sunucu, kimlik doğrulama sunucusuna bağlı olarak ağa iletişime izin verir veya reddeder. Kimlik doğrulaması başarısız olursa, LAN anahtarı (veya erişim noktası), ağın dışından erişimi engeller.
IEEE 802.1X Kimlik Doğrulaması Yöntemi
Aşağıdaki seçenekler arasından kimlik doğrulama yöntemini seçin. Gerekirse, IEEE 802.1X kimlik doğrulamasını yapılandırmadan önce bir anahtar ve sertifika veya CA sertifikasını yükleyin ya da kaydedin (Ağ İletişimi için Anahtar ve Sertifika Kaydetme).
TLS
Makine ve kimlik doğrulama sunucusu, sertifikalarını karşılıklı doğrulayarak birbirinin kimliğini doğrular. İstemci kimlik doğrulaması için (makinenin kimliği doğrulanırken), sertifika yetkisi (CA) tarafından düzenlenen bir anahtar ve sertifika gerekir. Sunucu kimlik doğrulaması için makineye önceden yüklenen CA sertifikasına ek olarak, Uzak Kullanıcı Arabirimi aracılığıyla yüklenen bir CA sertifikası kullanılabilir.
TTLS
Bu kimlik doğrulama yöntemi, istemci kimlik doğrulaması için bir kullanıcı adı ve parola, sunucu kimlik doğrulaması için de bir CA sertifikası kullanır. İç protokol olarak MSCHAPv2 veya PAP seçilebilir. TTLS aynı anda PEAP ile kullanılabilir. Bu kimlik doğrulama yöntemini yapılandırmadan önce Uzak Kullanıcı Arabirimi için TLS'yi etkinleştirin (TLS için Anahtar ve Sertifika Yapılandırma).
PEAP
Gerekli ayarlar neredeyse TTLS ayarlarıyla aynıdır. İç protokol olarak MSCHAPv2 kullanılır. Bu kimlik doğrulama yöntemini yapılandırmadan önce Uzak Kullanıcı Arabirimi için TLS'yi etkinleştirin (TLS için Anahtar ve Sertifika Yapılandırma).
Uzak Kullanıcı Arabiriminden makineyi ayarlarken gerçekleştirilecek temel işlemler hakkında bilgi için bkz. Uzak Kullanıcı Arabiriminden Menü Seçeneklerini Ayarlama.
1
Uzak Kullanıcı Arabirimini başlatın ve Sistem Yöneticisi modunda oturum açın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Ayarlar/Kayıt] öğesini tıklatın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[Ağ Ayarları]  [IEEE 802.1X Ayarları] öğesini seçin.
4
[Düzenle] öğesini tıklatın.
5
[IEEE 802.1X Kullan] onay kutusunu seçin ve [Oturum Açma Adı] metin kutusuna oturum açma adını girin.
[IEEE 802.1X Kullan]
IEEE 802.1X kimlik doğrulamasını etkinleştirmek için onay kutusunu seçin.
[Oturum Açma Adı]
Kullanıcıyı tanımlamak üzere kullanılan bir ad (EAP kimliği) için alfasayısal karakter girin.
6
Belirtilen kimlik doğrulama yöntemine göre gerekli ayarları yapılandırın.
 TLS Ayarlama
1
[TLS Kullan] onay kutusunu seçin ve [Anahtar ve Sertifika] öğesini tıklatın.
TLS'yi, TTLS veya PEAP ile birlikte kullanamazsınız.
2
İstemci kimlik doğrulaması için kullanmak istediğiniz anahtar ve sertifikanın sağındaki [Varsayılan Anahtarı Kaydet] öğesini tıklatın.
Bir sertifikanın ayrıntılarını görüntüleme
[Anahtar Adı] altındaki ilgili metin bağlantısını veya sertifika simgesini tıklatarak sertifikanın ayrıntılarını kontrol edebilir ya da sertifikayı doğrulayabilirsiniz.
 TTLS/PEAP Ayarlama
1
[TTLS Kullan] veya [PEAP Kullan] onay kutusunu seçin.
TTLS için iç protokol
MSCHAPv2 veya PAP'yi seçebilirsiniz.
2
[Kullanıcı Adı/Parolayı Değiştir] öğesini tıklatın.
Oturum açma adından farklı bir kullanıcı adı belirtmek için [Oturum Açma Adını Kullanıcı Adı olarak kullan] onay kutusunun işaretini kaldırın. Oturum açma adını kullanıcı adı olarak kullanmak istiyorsanız onay kutusunu seçin.
3
Kullanıcı adını/parolayı ayarlayın.
[Kullanıcı Adı]
Kullanıcı adı için alfasayısal karakter girin.
[Parolayı Değiştir]
Parolayı ayarlamak veya değiştirmek için onay kutusunu seçin ve yeni parola için [Parola] ve [Onay] metin kutularına alfasayısal karakter girin.
4
[Tamam] öğesini tıklatın.
7
[Tamam] öğesini tıklatın.
8
Makineyi yeniden başlatın. Makineyi Yeniden Başlatma
İşletim panelini kullanma
IEEE 802.1X kimlik doğrulamasını Ana Ekran'daki <Menü> öğesinden de etkinleştirebilirsiniz. <IEEE 802.1X Kullan>
6X9H-04E