Ethernet Ayarlarını Yapılandırma

Ethernet, yerel ağ (LAN) üzerinde veri iletişimi standardıdır. İletişim yöntemini ve Ethernet türünü ayarlayabilirsiniz. Genellikle makine, varsayılanlar değiştirilmeden kullanılabilir (<Ethernet Sürücüsü Ayarları>), ancak bu ayarları ağ ortamınıza uyacak şekilde değiştirebilirsiniz.
1
Ana Ekran'da <Menü> öğesini seçin. Ana Ekran
2
<Tercihler>  <Ağ> öğesini seçin.
Oturum açma ekranı görüntülenirse, doğru kimliği ve PIN'i girin. Makinede Oturum Açma
3
<Ethernet Sürücüsü Ayarları> öğesini seçin.
4
Ethernet ayarlarının otomatik olarak mı yoksa manuel olarak mı yapılandırılacağını seçin.
Otomatik olarak algılama etkinleştirilmişse makine, kullanılabilen Ethernet iletişim modunu ve türünü algılar ve otomatik olarak ayarlar.
Ethernet ayarlarını otomatik olarak yapılandırma
<Otomatik Algılama> öğesinde <Açık> öğesini seçin.
Ethernet ayarlarını manuel olarak yapılandırma
1
<Otomatik Algılama> öğesinde <Kapalı> öğesini seçin.
2
<İletişim Modu>  iletişim modunu seçin.
<Yarım Dubleks>
Sırayla iletişim verileri gönderir ve alır. Makine, yarı dubleks kullanarak bir ağ aygıtına bağlandığında seçin.
<Tam Dubleks>
Aynı anda iletişim verileri gönderir ve alır. Çoğu ortam için bu ayarı kullanın.
3
<Ethernet Türü>  Ethernet türünü seçin.
4
<Uygula> öğesini seçin.
5
<Tamam> öğesini seçin.
6
Makineyi yeniden başlatın. Makineyi Yeniden Başlatma
6X9H-010