Cassette Feeding Module-AF

גודלי נייר
מקסימום: ‏216.0 ‏x‏ 355.6 מ"מ
מינימום: ‏148.0 ‏x‏ 98.0 מ"מ
משקל הנייר
60 גר'/מ"ר עד 200 גר'/מ"ר
קיבולת מגירות הנייר *
550 גיליונות (‏80 גר'/מ"ר)/640 גיליונות (‏64 גר'/מ"ר)‏ x ‏1
מידות
(ר'‏ x ‏ע'‏ x ‏ג')
‏136 ‏x‏ 469 ‏x‏ 437 מ"מ
משקל
כ-6.0 ק"ג
*עשוי להשתנות בהתאם לסביבת ההתקנה ולנייר שבו נעשה שימוש.
6X94-071