פונקציות ניהול

הגדרות חומת אש

ניתן להגדיר עד 16 כתובות IP (או טווחים של כתובות IP) עבור IPv4 ו-IPv6.
מסנני המנות המתוארים בפרק זה שולטים בתקשורת דרך TCP,‏ UDP ו-ICMP.
ניתן להגדיר עד 32 כתובות MAC.

IPSec

IPSec הנתמך על-ידי המכשיר תואם ל-RFC2401,‏ RFC2402,‏ RFC2406 ו-RFC4305.
מערכת הפעלה
Windows Vista
Windows 7
Windows 8
Windows 8.1
Windows 10
מצב חיבור
מצב העברה
פרוטוקול Key Exchange
IKEv1 (מצב ראשי)
שיטת אימות
מפתח משותף מראש
חתימה דיגיטלית
אלגוריתם Hash (ואורך מפתח)
HMAC-SHA1-96
HMAC-SHA2‏ (256 סיביות או 384 סיביות)
אלגוריתם הצפנה (ואורך מפתח)
3DES-CBC
AES-CBC‏ (128 סיביות, 192 סיביות או 256 סיביות)
אלגוריתם/קבוצה של Key Exchange (ואורך מפתח)
Diffie-Hellman‏ (DH)
קבוצה 1 (768 סיביות)
קבוצה 2 (1024 סיביות)
קבוצה 14 (2048 סיביות)
ESP
אלגוריתם Hash
HMAC-SHA1-96
אלגוריתם הצפנה (ואורך מפתח)
3DES-CBC
AES-CBC‏ (128 סיביות, 192 סיביות או 256 סיביות)
אלגוריתם Hash/אלגוריתם הצפנה (ואורך מפתח)
AES-GCM‏ (128 סיביות, 192 סיביות או 256 סיביות)
AH
אלגוריתם Hash
HMAC-SHA1-96
IPSec תומך בתקשורת אל כתובת של שידור ליעד בודד (או התקן יחיד).
אין באפשרות המכשיר להשתמש בו-זמנית ב-IPSec וב-DHCPv6.

רישום מפתחות ואישורים

אם תתקין מפתח או אישור CA ממחשב, ודא שהם עומדים בדרישות שלהלן:
תבנית
מפתח: PKCS#12‎‏*1
אישור CA:‏ X.509 DER/PEM
סיומת קובץ
מפתח: "‎.p12" או "‎.pfx"
אישור CA:‏ "‎.cer" או "‎.pem"
אלגוריתם מפתחות ציבוריים
(ואורך מפתח)
RSA (512 סיביות, 1024 סיביות, 2048 סיביות, 4096 סיביות)
DSA (1024 סיביות, 2048 סיביות, 3072 סיביות)
ECDSA (P256, P384, P521)
אלגוריתם חתימת אישור
RSA: SHA-1, SHA-256, SHA-384‎‏*2, SHA-512‎‏*2, MD2, MD5
DSA: SHA-1
ECDSA: SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512
אלגוריתם טביעת אצבע של אישור
SHA1
‎‏*1הדרישות לאישור המוכל במפתח הן בהתאם לאישורי CA.
‎‏*2RSA-SHA-384 ו-RSA-SHA-512 זמינים רק כאשר אורך מפתח ה-RSA הוא 1024 סיביות או יותר.
המכשיר לא תומך בשימוש ברשימת אישורים מבוטלים (CRL).

ההגדרה של "הצפנה חלשה"

כאשר האפשרות <Prohibit Use of Weak Encrypt.‎> מוגדרת כ-<On>, אסור להשתמש באלגוריתמים הבאים.
Hash
MD4‏, MD5‏, SHA-1
HMAC
HMAC-MD5
מערכת הצפנת מפתחות משותפת
RC2‏, RC4‏, DES
מערכת הצפנת מפתחות ציבורית
הצפנת RSA‏ (512 סיביות/1024 סיביות), חתימת RSA‏ (512 סיביות/1024 סיביות), DSA‏ (512 סיביות/1024 סיביות), DH‏ (512 סיביות/1024 סיביות)
גם כאשר האפשרות <Prohibit Weak Encryp. Key/Cert.‎> מוגדרת כ-<On>, ניתן להשתמש באלגוריתם ה-Hash של SHA-1, המשמש לחתימה על אישור בסיס.
6X94-073