נייר זמין

סוגי הנייר שבהם ניתן להשתמש במכשיר זה מופיעים בטבלה שלהלן.

גודלי נייר נתמכים

: זמין   : לא זמין
גודלי נייר
מגירת נייר ‎‏*1
מגש רב-תכליתי
הדפסה דו-צדדית אוטומטית ‎‏*2
A4 ‎‏*3‏*4
B5
A5 ‎‏*5
Legal (LGL) ‎‏*3
Letter (LTR) ‎‏*3‏*4
Statement (STMT)
Executive (EXEC)
Oficio ‎‏*3
Oficio (ברזיל) ‎‏*3
Oficio (מקסיקו) ‎‏*3
Letter (ממשלתי) ‎‏*3
Legal (ממשלתי) ‎‏*3
Foolscap/Folio ‎‏*3
Foolscap (אוסטרליה) ‎‏*3
Legal (הודו) ‎‏*3
3x5 אינץ'
Envelope No.10‏ (COM10)
Envelope Monarch
Envelope C5
Envelope DL
גודל נייר מותאם אישית
‏*6
‏*7
‏*8
‎‏*1כולל Cassette Feeding Module-AF אופציונלי.
‎‏*2הדפסה דו-צדדית אופציונלית זמינה ללא החלפת נייר.
‎‏‏*3מאפשר הדפסת מסמכי I-Fax שהתקבלו.
‎‏‏*4מאפשר הדפסת דוחות או רשימות.
‎‏‏*5זמין כיוון לרוחב או לאורך.
‎‏‏*6זמין הגודל המותאם אישית בין ‏148.0 ‏x‏ 98.0 מ"מ ל-‏216.0 ‏x‏ 355.6 מ"מ.
‎‏‏*7זמין הגודל המותאם אישית בין ‏127.0 ‏x‏ 76.2 מ"מ ל-‏216.0 ‏x‏ 355.6 מ"מ.
‎‏‏*8זמין הגודל המותאם אישית בין ‏250.0 ‏x‏ 176.0 מ"מ ל-‏216.0 ‏x‏ 355.6 מ"מ.

סוגי הנייר הנתמכים

ניתן להשתמש במכשיר זה בנייר נטול כלור.
: זמין   : לא זמין
סוג נייר
מגירת נייר ‎‏*1
מגש רב-תכליתי
הדפסה דו-צדדית אוטומטית ‎‏*2
רגיל 1 ‎‏*3*4
61 גר'/מ"ר עד 74 גר'/מ"ר
רגיל 2 ‎‏*3*4
75 גר'/מ"ר עד 82 גר'/מ"ר
רגיל 3 ‎‏*3*4
83 גר'/מ"ר עד 90 גר'/מ"ר
רגיל 4
91 גר'/מ"ר עד 105 גר'/מ"ר
כבד 1
106 גר'/מ"ר עד 119 גר'/מ"ר
כבד 2
120 גר'/מ"ר עד 128 גר'/מ"ר
כבד 3
129 גר'/מ"ר עד 163 גר'/מ"ר
דק 1 ‎‏*3
‏60 גר'/מ"ר
ממוחזר 1 ‎‏*3*4
61 גר'/מ"ר עד 74 גר'/מ"ר
ממוחזר 2 ‎‏*3*4
75 גר'/מ"ר עד 82 גר'/מ"ר
צבעוני ‎‏*3*4
61 גר'/מ"ר עד 74 גר'/מ"ר
מצופה 1
100 גר'/מ"ר עד 120 גר'/מ"ר
מצופה 2
121 גר'/מ"ר עד 150 גר'/מ"ר
מצופה 3
151 גר'/מ"ר עד 200 גר'/מ"ר
מדבקות
מעטפה ‎‏*5
‎‏*1כולל Cassette Feeding Module-AF אופציונלי.
‎‏*2הדפסה דו-צדדית אופציונלית זמינה ללא החלפת נייר.
‎‏*3מאפשר הדפסת מסמכי I-Fax שהתקבלו.
‎‏*4מאפשר הדפסת דוחות או רשימות.
‎‏*5כאשר מצוין גודל נייר מותאם אישית, <Envelope 1>/<Envelope 2> מוצג. אם לא ניתן לבצע את ההדפסה כהלכה לאחר הבחירה באפשרות <Envelope 1>, שנה את הבחירה לאפשרות <Envelope 2>.
6X94-070