ציוד אופציונלי

ניתן לנצל את מלוא הפונקציונליות של המכשיר באמצעות הציוד האופציונלי המתואר להלן. ניתן לרכוש ציוד אופציונלי מהחנות הקמעונאית שבה רכשת את המכשיר או מסוכן Canon מקומי.

Cassette Feeding Module-AF

התקנת מודול הזנת מחסנית זה מאפשר לטעון נייר בגודל שונה מזה של הנייר שטעון במגירת הנייר הסטנדרטית. אין ספק שתוכל לצמצם כך את הזמן והעבודה הכרוך בהחלפת הנייר.
6X94-077