אפשרויות

אפשרויות ההתקנה במכשיר מאפשרות להשתמש בתכונות נוספות.

חיפוש סוגי האפשרויות שזמינים

חיפוש ציוד אופציונלי לפי מטרה

הוספת מגירת נייר
6X94-076